Dassenschade niet altijd meer zichtbaar als perceel daarna door zwijnen is bezocht

CN_brvaUsAApUfa

De laatste weken bereiken de LLTB veel berichten over dassenschade in gewassen. Inmiddels wordt ook steeds meer schade door wilde zwijnen geconstateerd. In maïs komen beiden voor en dit kan tot discussie leiden met de taxateur. Het advies van de LLTB is om altijd aanwezig te zijn bij de taxatie. Lukt dit niet, dan is het wenselijk dat de jager er bij kan zijn. Geadviseerd wordt om de situatie tussentijds vast te leggen door middel van foto’s. De dassenschade is niet altijd meer zichtbaar als het perceel daarna bezocht is door zwijnen.

Voor de vergoeding maakt het uit of de schade komt van dassen of wilde zwijnen. Bij het claimen van de schade door de das geldt géén eigen risico van 250 euro per bedrijf per jaar. Daarnaast is door de inzet van de LLTB overeengekomen dat in Limburg het behandelbedrag van 300 euro wordt terugbetaald.

Schadebedragen van minder dan 50 euro worden niet uitgekeerd. Voor zwijnenschade geldt wel het behandelbedrag van 300 euro en het eigen risico van 250 euro per bedrijf per jaar. Voor bedrijven die al eerder schade hebben geclaimd in 2015 en het eigen risico al hebben gebruikt, geldt dit niet meer.

Het melden van dassenschade kan via de site faunaschade.nl. Bij schade door zwijnen moet de jager worden geïnformeerd en afspraken worden gemaakt over het bejagen van de wilde zwijnen. Zo kan worden voorkomen dat een grote populatie kan overwinteren die in het volgend jaar veel schade kan aanrichten.

bron: LLTB, 22/09/15

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.