De Koeijer en Sterkenburg stappen uit Faunafonds, bezuiniging en arrogantie provincies zijn de druppel die de emmer doet overlopen.

Boerenbestuurders Peter de Koeijer (Zeeland) en Peet Sterkenburg (Friesland) (LTO vertegenwoordigers) stappen uit het bestuur van het Faunafonds. Zij zijn het zat steeds weer door de provincies (IPO) verrast te worden. De bezuinigingen op het fonds dat (wild)schade aan boeren en tuinders moet vergoeden is de druppel die de emmer deed overlopen. “Zonder overleg en zonder een politiek debat worden bezuinigingen doorgevoerd en miljoenen euro’s een andere bestemming gegeven. Dit stiekeme gedrag slaat de bodem onder onze traditie van overleg vandaan en frustreert alles en iedereen die zich bestuurlijk inzet voor goed faunabeheer in Nederland”, aldus Peter de Koeijer.

Sterkenburg en De Koeijer zijn bestuurlijk actief bij LTO Nederland en LTO Noord, maar zitten op persoonlijke titel in het bestuur van het Faunafonds. Aanleiding voor hun woede is de bestuursvergadering van het Faunafonds van afgelopen week (2 juli j.l.). Tijdens die vergadering zijn bezuinigingsmaatregelen van het IPO, de samenwerkende provincies, geagendeerd. Uit de voorstellen blijkt dat de provincies een behandelbedrag (€ 300,–) willen invoeren, zomerschade door ganzen nog maar gedeeltelijk en de schade aan fruit helemaal niet meer willen vergoeden. Ook wordt het aantal schade veroorzakende diersoorten verkleind. “Provincies hebben dat recht, maar de manier waarop dit ging, kan gewoon niet. De provincies hoeven dit niet uit eigen middelen te betalen, zij krijgen daar geld voor van het Rijk”, stelt De Koeijer. Maar uit de voorstellen blijkt dat de provincies willen besparen op vergoedingen aan boeren en tuinders voor schade door wild. “De miljoenen van het Rijk willen zij liever besteden aan andere groene doelen. Het gaat om 5 tot 6 miljoen euro per jaar, waar geen politiek debat over is geweest, laat staan een democratisch besluit. We zijn geconfronteerd met een dictaat.”
Het Faunafonds is een zogenoemd Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) dat in opdracht van het Rijk de Flora- en Faunawet uitvoert. In het Faunafonds is kennis van jacht, dierenwelzijn, onderzoek en landbouw gebundeld. “Een inhoudelijke discussie over de IPO-voorstellen heeft niet plaats gevonden. Voor de mogelijkheid om de kennis in het bestuur te benutten om eventueel andere alternatieven te vinden was geen ruimte.” De combinatie van deze duistere gang van zaken met schuiven van geldposten en het passeren van de aanwezige kennis, zonder politiek debat en democratisch besluit, is voor De Koeijer en Sterkenburg de druppel. “Het agenderen van een dictaat met boodschap ‘teken maar bij het kruisje’, zo gaan we in Nederland niet met elkaar om.”

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.