De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
De natuur beschermen tijdens de 1e maai van het grasland.

De natuur beschermen tijdens de 1e maai van het grasland.

De komende weken maaien boeren weilanden en groenrogge: Wilde dieren hebben er hun jongen, zoals hazen, reekalfjes en jonge fazanten, in afgezet. Om ze te beschermen tegen de maaier, publiceren wij als Jagersverenigingen de aanbevelingen voor boeren en jagers.

Het komende maaien in het voorjaar valt samen met het broedseizoen en waar veel jonge dieren worden geboren, die denken dan hun jongen veilig zullen zijn in de graslanden en groene maairogge. Maar “drukken en camoufleren” beschermt wel tegen de vosen andere predatoren, maar niet tegen de cirkelmaaier of de maaibalk. Wij als jagers willen hier de aandacht op vestigen. Wij raden raden boeren aan om minimaal 24 uur van tevoren, de maaidatum af te spreken met de jachthouders en de nodige maatregelen te nemen om wilde dieren te beschermen. Dergelijke maatregelen zijn nodig om zoveel mogelijk maai slachtoffers te voorkomen.

Effectieve bescherming

Volgens de Wildbeheereenheid begint een effectieve bescherming van de wilde dieren al vóór het maaien. Het is cruciaal belang om de komende maaidata – voor de productie van kuilvoer of biomassa – tijdig af te stemmen met de jagende huurder en de maaimethode af te stemmen op het gedrag van de dieren die in de percelen aangetroffen kunnen worden. De Wildbeheereenheid  raadt het aan om het grasland altijd van binnenuit naar buiten te maaien. Hierdoor kunnen reeën, hazen of patrijzen en fazanten en andere weidevogels ontsnappen tijdens het maaien. Bij het oogsten van het gehele kuilvoer is het beperken van de snijhoogte tot ongeveer 15 tot 20 centimeter extra succesrijk tijdens de kritieke periode van de jonge dieren. Dit geldt ook voor de grondnesten.

Eén maat per hectare helpt al

Voor de daadwerkelijke maaidatum hebben verschillende maatregelen zich bewezen om het dierenleven daar te beschermen. Dit omvat bijvoorbeeld het doorzoeken van de weilanden met jachthonden. Ook ritselzakken, linten of draagbare radio’s, die de avond ervoor worden opgezet zijn effectief en goedkoop: Reegeiten maken zich bijvoorbeeld zorgen en brengen hun kroost dan in veiligheid. Elektronische verschrikkers die verschillende geluiden uitstoten, zoals menselijke stemmen, klassieke muziek of motorgeluiden, hebben zich in de praktijk ook bewezen. Experts hebben ontdekt dat zelfs één maatregel per hectare effectief is om ze te verdrijven. In ieder geval is voorafgaand aan het maaien overleg tussen de jachthouder en de grondgebruiker zeer gewenst.

Drones doen belangrijk verkenningswerk

Maatregelen ter bescherming van dieren in het wild zijn belangrijk om te voldoen aan de verplichtingen op het gebied van dierenwelzijn. Met name drones voeren, afhankelijk van het weer, belangrijk verkenningswerk uit. In combinatie met de warmtebeeldtechnologie helpen ze jonge dieren over grote gebieden te lokaliseren. De jagersverenigingen in Nederland eisen al langer dat dergelijke drones ook onbeperkt kunnen worden ingezet in natuurgebieden en in de buurt van plaatsen. De Jagersverenigingen roepen dan ook de politiek op om hoge prioriteit te geven aan dit soort onderzoeks- en innovatiefinanciering voor de bescherming van de wilde dieren. Sensortechnologie die speciaal op tractoren en maaiers is geïnstalleerd of fundamenteel verbeterde warmtebeeldtechnologie met realtime detectie hebben den potentie om reekalfjes en klein wild nog duurzamer te beschermen.

In Beieren in Duitsland geeft het Staatsonderzoekcentrum een elf pagina’s maaietiquette van het voor Landbouw beknopte aanbevelingen voor het diervriendelijk maaien vanuit het oogpunt van de jagersverenigingen en natuur- en landbouworganisaties.

Zie de door hen gemaakte video waarin het juiste ochtendmaaien wordt uitgelegd .

Print Friendly, PDF & Email