Dijksma stuurt Nieuwe Natuurwet naar de Tweede Kamer

In goede bescherming van de biodiversiteit in Nederland zonder de lasten te verhogen. Dat is het uitgangspunt van de gewijzigde Wet natuurbescherming van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken die op 18 juni naar de Tweede Kamer is gestuurd. Volgens Dijksma moet de wet zorgen voor een breed draagvlak voor natuur in Nederland, met een goede bescherming van de biodiversiteit en tegelijkertijd ruimte om te ondernemen.

De provincies krijgen met het wetsvoorstel de wettelijke plicht hun natuurbeleid vast te leggen. Daarnaast kunnen de provincies zelf gebieden aanwijzen die belangrijk zijn voor de natuur in die provincie. Deze gebieden dragen bij aan een mooi en authentiek Nederland door hun natuur of landschapswaarden. In het oorspronkelijke wetsvoorstel waren de provincies verantwoordelijk voor de actieve bescherming van de soorten binnen het natuurnetwerk Nederland en het Rijk voor de natuur daarbuiten. In de nota van wijziging van staatssecretaris Dijksma zorgen de provincies voor de bescherming in het hele gebied.

Damhert en wild zwijn van jachtlijst geschrapt
In het oorspronkelijke wetsvoorstel zijn aan de jachtlijst onder andere het damhert en het wilde zwijn toegevoegd. Dijksma schrapt die toevoegingen. De jacht is voortaan alleen nog planmatig toegestaan op eenden, fazanten, houtduiven, hazen en konijnen zoals nu ook al geldt. Ook kan de jacht enkel nog toegepast worden voor beheer en schadebestrijding.

Zie voor meer informatie de Nota van wijziging Wet natuurbescherming en het Advies van de Raad van State op de site van het ministerie van Economische Zaken.

Het planmatig beheren van de wildsoorten en diersoorten is voor ons jagers al een lang bekend feit. Wij tellen het wild en andere te beheren diersoorten voor zowel de Faunabeheerplannen als de wildbeheerplannen van de Wbe’s, en voeren de gemaakte afspraken van de faunabeheerplannen (reewild- en wild zwijn) uit in opdracht van de provincies, tevens maken de Wbe’s en de individuele jachthouders van tevoren een plan voor het komende jachtseizoen. Een groot deel van deze gegevens worden nu al ingevoerd in het Faunaregistratiesysteem. Nu in het wetsvoorstel ook “officiële” wildbeheerplannen van de Fbe’s in overleg met de Wbe’s goed gekeurd moeten worden door de provincies, is voor ons de vraag hoe e.a. in de praktijk zal gaan plaatsvinden. De NOJG zal hierover in overleg met de KNJV gaan en zal zich vooral in spannen om dit geen bureaucratisch verhaal te laten worden en vooral inspelen op de huidige goed opgeleide jager die zijn verantwoordelijkheden kent, die samenwerkt in een Wildbeheereenheid.

bron: Ministerie van Economische Zaken, 17/06/14

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.