DJV publiceert nieuw standpunt over de wolf

10 mei 2022 (DJV) Berlijn

Deutscher Jagdverband (DJV) pleit voor consistente uitvoering van het regeerakkoord en roept op tot actief portefeuillebeheer. Hiervoor moet de Europese beschermingsstatus worden verlaagd. Ook mogen gebieden die vrij zijn van roedels met wolven geen taboe zijn.

DJV pleit voor actief voorraadbeheer van wolven.
DJV pleit voor actief populatiebeheer van wolven. (Bron: Rolfes/DJV)

In het nu gepresenteerde position paper roept de Duitse Jachtvereniging (DJV) politici op om landelijke beheersmaatregelen voor wolven te initiëren en het regeerakkoord van de landelijke regering hiermee uit te voeren. Volgens deze regels moeten de deelstaten in de toekomst “gewestelijk gedifferentieerd populatiebeheer in overeenstemming met de Europese wetgeving”. Tegen de achtergrond van de komende conferentie van milieuministers roept de koepelorganisatie van jagers op, tot het naast elkaar bestaan ​​van mensen, grazende dieren , wolven en andere wilde dieren zo moet worden ontworpen dat er minder conflicten in de toekomst zijn. “Duitsland heeft al ’s werelds hoogste wolvendichtheid,  maar ook het aantal paarden, runderen en schapen neemt snel toe. Het is de hoogste tijd om in actie te komen”, aldus DJV-vicevoorzitter Helmut Dammann-Tamke.

De DJV wijst erop dat de economische en sociale acceptatiegrens voor de wolf in sommige regio’s van Duitsland al is bereikt. Ecologische criteria alleen zijn daarom niet voldoende om de geschiktheid van een habitat te beoordelen. De DJV roept de politieke actoren op om consequenter gebruik te maken van hun speelruimte. In tegenstelling tot Duitsland reguleren Frankrijk en Zweden de wolvenpopulatie al behoorlijk, al wordt die daar ook streng beschermd door de Europese wetgeving. Volgens de DJV moet de federale overheid ervoor zorgen dat de beschermingsstatus van de wolf op Europees niveau wordt verlaagd en dat het toezicht wordt verbeterd.

Het mag geen taboe zijn om in de toekomst gebieden aan te wijzen waar geen roedels wolven zich permanent mogen vestigen – in de zin van natuurvriendelijke begrazing, dijkonderhoud en bescherming van bedreigde diersoorten.

Verder eist de DJV onder meer dierenwelzijnsvriendelijke, landelijke regelgeving voor de omgang met ernstig gewonde wolven – bijvoorbeeld na ongevallen met wilde dieren. Even duidelijke noodregeling voor aanvallen van wolven: U moet de bepalingen van het Wetboek van Strafrecht en het Burgerlijk Wetboek op een zinvolle manier aanvullen. Het doel is rechtszekerheid voor eigenaren van jachthonden en vee.

Volgens talrijke wetenschappers en natuurbiologen leeft de Duits-West-Poolse subpopulatie van de wolf aan de westelijke grens van de aangrenzende Noordoost-Europees-Baltische populatie, waarvan de gunstige staat van instandhouding nooit ter discussie stond. Een genetische uitwisseling tussen de deelpopulaties is in veel gevallen bewezen. De DJV roept de landelijke overheid op om zo snel mogelijk drempelwaarden voor populatieontwikkeling vast te stellen, waarna de gunstige staat van instandhouding van de wolf kan worden bepaald.

Het huidige standpunt van de DJV over wolven in Duitsland is hier .

In Brandenburg, Nedersaksen, Saksen, Mecklenburg-Voor-Pommeren en Saksen-Anhalt heeft de wolf in hoog tempo nieuwe leefgebieden ontsloten.

De jaarlijkse toename in bewezen gebieden is ongeveer 30 procent. Er zijn gemiddeld acht dieren per wolvenroedel in heel Europa.

De DJV gaat uit van een huidige populatie van ongeveer 2000 dieren in Duitsland.

Visuele observaties en ontmoetingen van dichtbij nemen toe naarmate het aantal wolven toeneemt, en er zijn ook meer doden van vee. Dit leidt tot meer conflicten. Eind 2017 verklaarde het Federaal Agentschap voor Natuurbehoud voor het eerst publiekelijk dat wolven van nature niet bang zijn voor mensen.

Meer informatie vindt u in de brochure Wild Animal Management Wolf of the Wolf Action Alliance.

Print Friendly, PDF & Email
Bladwijzer maken Permalink.

Reacties zijn gesloten.