Doden landelijke vrijgestelde diersoorten in Limburg na 1 maart 2017 toegestaan.

In verschillende provincies zijn vragen gerezen over het doden van diersoorten op de landelijke vrijstellingslijst. Kraai, kauw, konijn, Canadese gans, vos en houtduif mogen met ingang van 1 maart naar aanleiding van de Kamerbrief van 21 oktober 2016 van de Staatsecretaris van Dam, in bepaalde provincies niet meer gedood worden. Dit is  het gevolg van het ontbreken van vastgestelde faunabeheerplannen voor deze soorten, omdat hiervoor in de Wet natuurbescherming geen overgangsregeling is bepaald. Voor 1 maart 2017 moesten alle faunabeheerplannen een paragraaf bevatten over jacht en vrijgestelde soorten. Deze deadline is niet in alle provincies gehaald.

In de provincie Limburg zijn reeds in 2016, deze soorten allemaal opgenomen in het faunabeheerplan van de Fbe Limburg en dus blijven de landelijk vrijgestelde soorten  normaal bejaagbaar bij schade of te verwachten schade. 

De Wet natuurbescherming bepaalt dat er alleen uitvoering gegeven mag worden aan de landelijke en provinciale vrijstellingsregeling wanneer dat conform een door Gedeputeerde Staten goedgekeurd faunabeheerplan gebeurt. In sommige provincies staan in het huidige (goedgekeurde) faunabeheerplan al regelingen voor soorten die op de landelijke en provinciale vrijstellingslijst staan.

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.