De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Duitsland pleit voor intensievere jacht op wolf

Duitsland pleit voor intensievere jacht op wolf

De Duitse minister van Landbouw Julia Klöckner pleit voor een intensivering van de wolvenjacht. Niet om het dier uit te roeien, maar om in regio’s als bijvoorbeeld Brandenburg en Mecklenburg-Vorpommern grazers te beschermen.

Cijfers gepubliceerd door het Federaal Documentatie- en Adviescentrum voor Wolf (DBBW) tonen aan dat wolven in 2020 in het hele land bijna vierduizend landbouwhuisdieren hebben verwond of gedood, voornamelijk schapen. ‘Vergeleken met 2019 is dat een stijging van ruim een 37% wat in feite een verdubbeling is in 2 jaar tijd. Waar eindigt het als we nu niet ingrijpen?’, vroeg Klöckner zich af.

Volgens DBBW waren in 2019 in totaal 2.894 dieren het slachtoffer van de wolf. Volgens deze federale cijfers registreerde Nedersaksen het hoogste aantal wolvenslachtoffers met 1.477 gedode dieren, gevolgd door Brandenburg (864) en Mecklenburg-Vorpommern (452).

Volgens nieuwe gegevens waren er in 2021 in Duitsland 128 wolvenroedels, 39 wolvenparen en 9 individuele wolven. De milieufunctionaris van de Duitse Boerenbond (DBV) Eberhard Hartelt uitte scherpe kritiek op de groeiende wolvenoverlast.

Vooral de deelstaten Brandenburg, Mecklenburg-Voor-Pommeren en Nedersaksen worden getroffen door wolven. Schapen worden het vaakst gedood door wolven, 3.444 in 2020, gevolgd door wild (248), runderen (153) en geiten (92). Maar ook 13 paarden, 7 alpaca’s en 2 herdershonden werden het slachtoffer van een wolf

Beweiden

De nieuwe cijfers zullen een aanzienlijke impact hebben op de beweiding in Duitsland, verwacht de DBV. ‘De nieuwe statistieken markeren het einde van de beweiding. De wolvenpopulatie moet eindelijk worden gereguleerd. Anders raakt het houden van schapen, geiten, paarden en runderen in de wei achterhaald’, legt Hartelt uit

Polulatiebeheer

Op plaatsen waar veel wolven zijn en de populatie niet in gevaar is, ‘moeten we nu dringend tot regionaal populatiebeheer komen’, luidt het pleidooi van Klöckner. Tot nu toe mogen alleen wolven worden geschoten als is bewezen dat er voldoende maatregelen zijn getroffen om schade door wolven te voorkomen. Maar ook dat er bijvoorbeeld toch schapen zijn gedood. Met haar voorstel stuitte Klöckner op een duidelijke afwijzing van onder andere de Duitse Groenen.

Print Friendly, PDF & Email