Eerste geval van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen in Saksen

Bron: Pigbusiness.nl

Afrikaanse Varkens Pest waarschuwingsbord Duitsland

Voor het eerste is er in een andere Duitse deelstaat een wild zwijn ontdekt dat door varkenspest is besmet. Het besmette dier werd gevonden in de deelstaat Saksen, dat ten zuiden van de deelstaat Brandenburg en aan de Poolse grens ligt, gevonden. Dat meldt het Bondsministerie van Voedsel en Landbouw (BMEL). Friedrich-Loeffler-Instituut bevestigt positief resultaat van AVP. Hiermee komt de teller op 117 besmette zwijnen te staan. Er zijn nog geen varkens besmet. De vindplaats is in het Görlitz district, dicht bij de Tsjechische grens en op een behoorlijke afstand van meer dan 100 kilometer van de besmettingen in Brandenburg.

Het wild zwijn werd gedood tijdens een jacht en vertoonde geen symptomen van de ziekte. Het werd routinematig onderzocht op AVP. De vindplaats ligt vlakbij de Poolse grens in de Oberlausitz, district Görlitz. Sinds 2014 is er in Polen een actieve AVP-uitbraak, die zich in westelijke richting heeft verspreid en in januari waren er al gevallen van AVP in de directe omgeving van de grens met Duitsland. Het vermoeden bestaat dat het besmette wilde zwijn uit Polen komt, waarmee het belang van een goed hekwerk langs de hele grens met Polen weer duidelijker is geworden. De besmetting in een nieuwe deelstaat is een domper voor de Duitse varkenshouderijsector. Er zijn in Saksen meer dan drieduizend varkenshouders met zo’n 670.000 varkens.

Voorkomen verdere verspreiding

Net als voorheen in Brandenburg worden nu de bepalingen van de Duitse varkenspestverordening van kracht. De bevoegde autoriteit in Saksen moet nu alle nodige maatregelen nemen om te voorkomen dat de ziekte zich verder verspreidt. Dit omvat de aanwijzing van zones met speciale beschermingsmaatregelen. De BMEL staat in nauw contact met het Saksische staatsministerie van Sociale Zaken en Sociale Cohesie (SMS). Daarnaast wordt de centrale crisiseenheid voor dierziekten opnieuw bijeen geroepen met vertegenwoordigers van de federale regering en de deelstaten, onder leiding van de staatssecretaris in de BMEL, Beate Kasch.

Gecoördineerde aanpak

Op initiatief van de BMEL worden beschermende maatregelen, zoals het plaatsen van stevige hekken, medegefinancierd door de Europese Unie. Vorige week heeft de Europese Commissie Duitsland volgens BMEL uitdrukkelijk geprezen en aangemoedigd voor de tot nu toe genomen maatregelen en de gecoördineerde aanpak van de ziektebestrijding. Met de verdere gevallen van AVP die gisteren vanuit Brandenburg zijn gemeld, stijgt het totale aantal bewezen gevallen in Duitsland tot 117. De varkensstapel in Duitsland is nog steeds vrij van Afrikaanse varkenspest.

Print Friendly, PDF & Email
Bladwijzer maken Permalink.

Reacties zijn gesloten.