Europees Hof van Justitie: ‘Preventief afschot van wolven kan alleen onder strikte voorwaarden’

Het Europees Hof van Justitie heeft bepaald dat wolven in Europa alleen preventief mogen worden doodgeschoten als aan heel strikte voorwaarden wordt voldaan. Afschieten mag alleen als is vastgesteld dat er geen andere oplossing is. Het hof deed uitspraak in een Finse zaak waarbij de autoriteiten eind 2015 toestemming gaven om 7 wolven te doden om overlast en stroperij van de dieren te voorkomen. Natuurorganisaties vochten dat aan omdat zij meenden dat de Europese habitatrichtlijn werd overtreden.

Het Europees Hof stelt dat bij verzoeken om wolven neer te schieten precies moet worden aangegeven wat het doel is. Ook moet een besluit daarover gebaseerd zijn op wetenschappelijke gegevens. Alleen wijzen op stroperij of mogelijke problemen die wolven kunnen veroorzaken, is niet altijd voldoende. De strijd tegen stroperij op zich kan wel als reden worden gebruikt. Voordat er uitsluitsel kan worden gegeven over een verzoek, moet eerst duidelijk zijn wat de staat van de wolvenpopulatie is. De gevolgen voor de populatie, bij het eventueel afschieten, moeten in kaart worden gebracht. Als daar onzekerheid over is, mag er geen ontheffing worden gegeven.

Zie voor meer informatie de uitspraak van het Europese Hof van Justitie.

bron: NOS, 10/10/19

Print Friendly, PDF & Email
Bladwijzer maken Permalink.

Reacties zijn gesloten.