Europesecommissie neemt bestrijding invasieve exoten niet serieus

nijlgans-in-vlucht-800x198De Europese Commissie wil 37 invasieve exotische dier- en plantensoorten aanwijzen als soorten die in de hele Europese Unie aangepakt moeten worden. Volgens verschillende organisaties in Nederland en daarbuiten is dat te weinig. Naast de aangewezen soorten zijn er nog vele tientallen die grote schade voor natuur, waterbeheer en gezondheid veroorzaken.

Begin dit jaar is een Europese verordening in werking getreden op basis waarvan alle lidstaten maatregelen moeten gaan nemen tegen de invoer, het bezitten en de verspreiding van schadelijke uitheemse planten- en diersoorten. Recent heeft de Europese Commissie de lijst met soorten opgesteld waarvoor deze aanpak zou gelden. De lijst telt 37 soorten.

Een Nederlands expertpanel heeft deze zomer ten behoeve van het opstellen van de Europese lijst aangegeven dat 90 soorten daarvoor in ieder geval in aanmerking komen, en dat er nog 65 soorten onderzocht zouden moeten worden. Tientallen schadelijke soorten ontbreken in de lijst van de Europese Commissie, waaronder Japanse duizendknoop, Reuzenberenklauw, Reuzenbalsemien, Alsemambrosia, Amerikaanse vogelkers, Watercrassula, Muskusrat, Amerikaanse rode eekhoorn en de Nijlgans.

bron: Platform Stop invasieve exoten, 30/09/15

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.