Bronsjacht reebokken met de lokfluit

De ree bronsttijd begint meestal zo’n 65 tot 69 dagen nadat de reekalveren zijn geboren, dit geldt echter niet voor de smalreeën die nog geen kalveren hebben gehad, die worden eerder bronstig en kan al in begin juli worden waargenomen.

Onderzoek naar de bronsttijd van het ree heeft echter aangetoond dat het begin van de bronsttijd niet bepaald wordt door de weersomstandigheden, maar wel door de biologische klok van het reewild en ook de daglengte, die moet dan bijna precies 15 uur en 45 minuten zijn wat genetisch wordt bepaald en waardoor een soort bronst synchronisatie plaatsvindt.

Natuurlijk zijn er sterke regionale verschillen. Zo worden reegeiten in Nederland in het algemeen (20 juli – 15 augustus) iets eerder bronstig dan die bijvoorbeeld in de Eiffel. Een reegeit is tussen de 3 en 4 dagen bronstig.

Klimatologische verschillen (winterperiode) bepalen voor een deel de groei van de embryo’s en dus het tijdstip waarop de reekalveren geboren worden, hetgeen weer van invloed is op het bronstig worden van de geiten.

Het weer beïnvloedt enkel en alleen de activiteit van de reeën tijdens de bronst

In het algemeen kan men stellen dat bij mooi weer de bronst een heftiger verloop kent, omdat reeën onder die omstandigheden meer in beweging zijn dan bij nat en koud weer. In het laatste geval is er van het bronstgebeuren vaak niet veel te zien en spreekt men van een stille bronst.

De vraag is dan ook wanneer de jager het beste met “fiepen” kan beginnen?

De meningen zijn hierover vaak verdeeld.

De een geeft aan dit pas het beste kan tegen het eind van de bronst, zo rond de eerste week van augustus, omdat dan de oude bokken pas reageren op de lokgeluiden.

De beste ervaringen hierover zijn, rond de laatste week van juli en begin van de eerste week in augustus, wanneer de meeste reegeiten bronstig zijn en zij hun bronstgeur verspreiden in het jachtveld en de concurrentie onder de reebokken het grootste is.

De laatste week van juli zijn de reebokken echter actiever, dit komt omdat de reebokken door de eerste bronstige geiten het meest geprikkeld worden.

Alle reebokken willen dan zoveel mogelijk paren en zullen iedere gelegenheid dan ook willen benutten die hen geboden wordt.

Jonge reebokken zwerven dan veel en door de concurrentie van de oudere bokken zullen zij nog actiever moeten zijn en reageren zij ook sneller op de lokfluit.

Oudere bokken zullen pas op het einde van de bronsttijd indien zij nog voldoende conditie hebben op zoek gaan naar de laatste bronstige geiten en dan kun je ineens een voor jou onbekende reebok in je jachtveld tegenkomen.

Het advies is dan ook zorg dat vooral in het begin van de bronsttijd rond de 27e en 28e juli de lokfluit gebruikt omdat dan in principe alle bokken reageren op de lokfluit en je zodoende het meeste succes kunt hebben met deze bijzondere vorm van de jacht. Deze kans moet je als reewildjager echt niet voorbij laten gaan, dus reserveer deze dagen en bereid je goed voor door ook van te oefenen met de fiepfluit(en). Op You Tube kun je dit goed beluisteren zie: https://youtu.be/2bd6eMxdDlA

Tips:

  1. Het beste kun je ’s-morgensvroeg gaan vooral door de warme nachten in juli en augustus zijn de reebokken in de nacht en vroege morgen zeer actief en rusten overdag en s ‘avonds en ook zul je dan veel meer reewild te zien krijgen.
  2. Gebruik verschillende fiepfluiten – het beste hiervoor is de Rottumtaler rehfiep daar deze verschillende geluiden kan make, belangrijk is dat je geoefend bent om zoveel het goede geluid te kunnen maken.
  3. Als je in het jachtveld bent ga dan naar de eerste locatie en blijf daar maximaal 20 minuten voordat je een andere locatie gaat op deze wijze kun je ’s-morgens 3 tot 4 locaties gebruiken voor het lokken van de reebok. Langer op een plaats blijven heeft geen zin, daar je normaal binnen 15 minuten contact zult hebben met een reebok als je goed fiept.
  4. Begin met hard te fiepen zodat de reebokken je ook over een grotere afstand kunnen horen.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.