Pluimvee beschermen tegen predatie

Bron: Bureau Mulder-natuurlijk | Berkenlaan 28 | 3737RN | Groenekan

www.mulder-natuurlijk.nl| T: 06-10708498

Rapportnummer : 2014-3

Het houden van kippen, eenden of konijnen in de tuinof op het erf kan veelvoldoening  schenken. Als er dan een vos (of steenmarter) langskomt en een paar  dieren  doodbijt of meeneemt, is dat zuur. De eerste gedachte is  dan: die vos moet  dood! Tochis dat geen echte oplossing: dedode  vos wordt opgevolgd door een nieuwe, en die ontdekt na  een paar dagen, weken of maanden dat er bij jou op een  gemakkelijke manier een prooi te halen is. Het is veel beter om je kleine huisdieren  goed  te beschermen tegen de roofdieren en  er voorte zorgen dat die niet bij je  levende  have kunnen.

Maar ook bedrijven die grote aantallen vrijlopende kippen houden,kunnente  maken krijgen met predatie door vossen op  een schaal dat er economische schade is. Dit rapport bevat adviezen voor  de aanleg vaneenvoudige en betaalbare rasters die vossen en steenmarters tegen kunnenhouden. Zulke rasters zijn nog nooit  systematisch op hun werking onderzocht, maar veel mensen zijn er tevreden over.

100% garantie tegen inbreuken door roofdieren is echter niet  te geven. Het wonen in  een omgeving met een rijke natuur heeft lusten, maar ook lasten.

Vereisten voor een raster

De maaswijdte van gaas moet maximaal 7 cm zijn om vossen tegen te houden, en maximaal  3 cm om steenmarters te weren. Uiteraard moet het raster rondom  geheel  gesloten zijn en moeten vossen of steenmarters er niet via een omwegje  (via  een dak of schutting of iets dergelijks) in en uit kunnen springen of klimmen.

De palen moeten aan de binnenkant staan. Vossen kunnen graven en ook over gaas heenspringen  of klimmen. Beide zaken moeten worden voorkomen. Graven kan  verhinderd worden door gaas minstens 30 cm in te graven, of aan de buitenkant  een oftwee rijen stoeptegels of een  ander soort bestrating aan teleggen. Vossen  graven namelijk pal tegen het gaas aan en komen niet op het idee om het van  verder afteproberen.

Als het gaas niet zo hoog is (maximaal een meter of zo), kunnen vossen er overheen springen,  waarbij ze meestal wel hun poten op de bovenkant zetten. Hoger gaas  wordt  beklommen, waarbij ze hun voeten door de mazen heen steken en op hun  polsjes  omhoog gaan. Zo kunnen ze over twee of drie meter hoog gaas heen komen.  Klimmen  kan worden voorkomen door een naar buiten overhangende flap gaas te  maken  of door schrikdraad. Een flap werkt alleen bij hoog gaas (150 cm of hoger)  en  moet minstens 40 cm lang zijn en horizontaal ofeenbeetje(niet te veel) schuin  omhoog  staan; er isvanaf de palen ondersteuning voornodiganders verbuigt de  flap  te gemakkelijk.

Schrikdraadlangs de buitenkant van het gaas is vaak eenvoudiger en handiger. Het  gaas moet dan niet geplastificeerd zijn, want zonder de‘aarding’ van het gaas krijgt  devos geen schok.Als er wel geplastificeerd gaas gebruikt wordt, moeten de  schrikdraden afgewisseld worden met geaarde draden. Een gaashoogte van minstens  120 cm is vereist, zodat de vos er niet in één keer overheen kan en boven  tegen het gaas  aan moet springen. Het  beste kan men een eerste schrikdraad

buiten langs  de bovenrand van het gaas  spannen, en nogeentje op 10 tot 12 cm  daar onder. Om ook steenmarters te weren, moet de schrikdraad op ongeveer 5 cm  afstand van het gaas zitten, niet meer. Om ook heel drieste vossen te weren, zou men langs de bovenrand niet één, maar twee schrikdraden kunnen spannen, één op  5 cm van het gaas en een tweede op dezelfde hoogte maar op ongeveer 12 cm afstand  van het gaas. Indit gevalwordendus drie schrikdraden geplaatst, twee bovenaaneneen derde een stukje daar onder.

De hoge plaatsing van de schrikdraden heeft als voordelen dat vossen of  steenmarters er niet overheen kunnen springen (als de draden laag aangebracht  worden) endat  dedraden buitenbereik van dekleinste kinderen zitten. Eengoedidee  is om de schrikdraad-­‐installatie via eeninstelbare tijdklok of een daglicht-­‐ schakelaar aan het electra-­‐net te koppelen, zodat er overdag geen stroom op staat.

Een extra beveiliging tegen gravende dieren kan een extraschrikdraad bieden, vlakover degrondaande buitenkant vanhetgaas.

Eenvoudigste raster

Op basis van de bovengenoemde vereisten is het goedkoopste en eenvoudigste  voswerenderaster als volgt te maken.

-­‐Gaashoogte 120 cm (standaardmaten voor gaas zijn o.a. 100, 120, 150 en 180 cm)

-­‐Gewoon kippengaas (maaswijdte 30 mm) met boven-­‐ en onderlangs  een stevige en strakke  spandraad; gaas daar aan vast clippen

-­‐Onbewerkte ronde palen  aan  de binnenkant van het gaas, elke twee meter één

-­‐Twee schrikdraden aanisolatorenlangs de buitenkant bovenaan hetgaas op 5 tot 7  cm afstand van het gaas

-­‐Een rijstoeptegels (vaakgratis tekrijgen) strak langs  de buitenkant van het gaas; zonder stoeptegels zou het gaas 150 cm breed (hoog) moeten zijn, waarvan 30 cm  wordt ingegraven.

Kostenindicatie:

  • Eenvoudigste uitvoering (zie boven) met gratis stoeptegels: € 4 per strekkende  meter
  • Idem met nieuwe stoeptegels: € 7 per meter
  • Schrikdraadklokop  220V:  €150-­‐250
  • Daglichtschakelaar: € 50

Verplaatsbaar gaas

Een alternatief  voor een vasten  stevig hek is eenverplaatsbaar enoprolbaar hek vanelektrisch kippennet. Opde foto eenvoorbeeld van zo’n hek  (in dit geval om vossen  weg  te houden bij uitgezette hamsters). Voor  kippen kunnen de mazen beter wat kleiner zijn.  Uiteraard  iszo’nnetwat kwetsbaarder dan een  vast raster. Of de stroom voldoende is om  vossen te verhinderen eronderdoor  tegraven,is de vraag.

  • Kostenindicatie:  50 m kippennet (plm 1.15 m hoog)  kost € 130, dat is € 2.60 per meter.

Nachthokken

Ook zonder rasters is een behoorlijke bescherming van kippen te bereiken door ze  eengoed  nachthoktebieden.Datis een hok waar geen grotere spleten in zitten  dan 6 cm (vos) of 3 cm (marter), en waar eventueel gaas bestaat uitstevig  gepuntlast gaas.  Ratten, vaak een probleem bij het houden van kippen, zijn  moeilijker uit nachthokken te weren.  Daarvoor zou de binnenkant geheel  betimmerd  moeten worden met gepuntlast gaas met maximaal 2 cm maaswijdte.  Ook  mogen er geen gravende vossen in kunnen, een stevige bodem van hout of  gaas is dan ook nodig. Uiteraard moet de toegang ’s nachts goed gesloten zijn. Er  zijn automatische deurtjes te koop, die bij een instelbare lichthoeveelheid of op eentijdklok werken. Een combinatie met een automatisch voerapparaat, dat kort voordedeursluiting voer aanbiedt, garandeert dat alle kippen op tijd binnen zijn.

Onderhoud

De werkzaamheid van een raster dat roofdieren buiten moet houden, staat of valt met  het onderhoud. Vallende takken,door regen weggespoelde grond,  inbraakpogingen  door vossen, er zijn veel aanslagen mogelijk op het raster die de  werking  kunnen verminderen. Een grote kippenhouderij zou daarom ook kunnen  kiezen  voor een duurzamer, geheel metalen hekwerk (met schrikdraad).  Controleer het raster en de stevigheid  vandepalen in iedergevalregelmatigen test ook de werking van het schrikdraad zelf, met een schrikdraadtester.

Predatie door vogels

Rasters kunnen nog zo goed aangelegd zijn om vossen en steenmarters te weren, tegen een havik of buizerd werken ze niet. Bij (kans op) predatie door roofvogels  kan  de ren ook van boven gesloten worden met gaas. Vaak worden ook netten  gebruikt, maar die moeten regelmatig en nauwkeurig op gaten worden  geïnspecteerd. Bij rennen die te groot zijn om te overkappen, werken misschien  hooggeplaatste grote plastic uilen wel als afschrikking; die moeten dan  waarschijnlijk wel vaak verplaatst worden. Er bestaan ook  ‘vliegende’uilen  dieop de wind met hun vleugels bewegen. Wat voor effect zulke kunstmatige uilen opde kippen  hebben, is mij onbekend.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.