Ganzen grootste schadepost Faunafonds in 2013

  

Faunafonds keert 1,88 miljoen minder uit.

Het Faunafonds heeft in 2013 1,88 miljoen euro minder uitgekeerd dan in 2012. Dat blijkt uit het jaarverslag (2013). Het aantal ingediende verzoekschriften is afgenomen van 5.863 (2012) naar 5.110 (2013). Minder schade in rijpend fruit en het besluit om geen tegemoetkomingen meer te verlenen schade in het najaarsgras (grasschade in de maand oktober) zijn hiervoor de voornaamste redenen.

Uit het jaarverslag blijkt ook dat ganzen nog steeds grote schadeaanrichters zijn, met name aan graslanden. Zo’n 84 procent van de tegemoetkomingsbedragen die het Faunafonds jaarlijks uitkeert (11.804.809 euro), komt op het conto van ganzen. De schade door meesachtigen aan fruit neemt met een kleine zes procent een tweede plaats in, ondanks dat deze nog maar een kwart is van schade van het piekjaar 2012.

Het Faunafonds heeft in 2013 578.071 euro aan onderzoekskosten uitgegeven. Doordat het Faunafonds bij veel onderzoeken als medefinancier optrad, is het totaalbedrag dat hierdoor voor onderzoek is gegenereerd, ruim 829.000 euro.

Het Faunafonds heeft in 2013 weer verschillende onderzoeken laten uitvoeren. Zo heeft het fonds, in samenwerking met het Productschap Zuivel, onderzoek laten doen naar de invloed van ganzen op salmonellabesmettingen in melkveebedrijven. Belangrijk resultaat van dit onderzoek is dat ganzen geen rol spelen bij chronische salmonellabesmettingen in deze bedrijven. Ook heeft het Faunafonds laten onderzoeken hoe vogelschade aan fruit kan worden voorkomen of beperkt kan worden met de zogenoemde krekelproef.

Naast het doen van onderzoek en het verlenen van tegemoetkomingen in de schade door beschermde inheemse dieren geeft het Faunafonds ook adviezen aan de Staatssecretaris van EZ en de colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies. In 2013 heeft het Faunafonds één advies aan de Staatssecretaris over het mastaanbod en 110 adviezen aan de colleges van gedeputeerde staten over ontheffingverlening uitgebracht.

Het jaarverslag en de jaarrekening zijn te downloaden via de website van het Faunafonds: www.faunafonds.nl. .

Print Friendly, PDF & Email
Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.