Ganzenbeleid moet evenwichtiger in Nederland

Zorg voor een betere verhouding tussen bescherming en beheer van ganzenpopulaties in Nederland en zet hier als provincies gezamenlijk de schouders onder. Dat adviseert de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade in het rapport ‘Ganzen zonder grenzen’ dat zij aanbiedt aan de Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Hoewel gaat om (veelal) beschermde dieren, worden jaarlijks in Nederland zo’n 400.000 ganzen geschoten om overlast en schade te beperken. Daarnaast wordt ieder jaar voor ongeveer 20 miljoen euro aan tegemoetkomingen voor ganzenschade uitgekeerd. De betrokken partijen: overheden, boeren, maatschappelijke organisaties en faunabeheereenheden zijn niet tevreden over het huidige beleid.

Om tot een betere balans tussen bescherming, schade en overlast te komen, moeten beleid en uitvoering worden aangepast. De adviesraad meent dat dit alleen in nauwe samenspraak met betrokken partijen en op basis van een integrale aanpak kan worden bereikt.

Beter ganzenbeleid

De Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade heeft op verzoek van provincies onderzocht welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een effectiever ganzenbeleid. In dit advies roept de raad provincies en stakeholders op om te zorgen voor een robuust en gebiedsgericht ganzenbeleid, betere bescherming en effectiever beheer. De internationale context (het AEWA-overleg) is daarbij van belang en biedt mogelijkheden voor betere bescherming van populaties die de landsgrenzen overschrijden.

Gespreksagenda

De adviesraad geeft een uitgebreide analyse van de bestaande situatie voor de verschillende ganzensoorten en de trek- en standganzen populatie. Op grond daarvan wordt een voorzet voor de gespreksagenda gegeven. Onderwerpen op deze gespreksagenda zijn: het onderscheid in trek- en standganzen, soortgerichte benadering, aansluiting bij internationale ontwikkelingen en afstemming tussen landelijke en provinciale overlegstructuren. Ook moet worden gesproken over handelingsperspectief, kennis, monitoring, het belang van onderzoek en communicatie. Op grond hiervan worden aanbevelingen gedaan voor het vormgeven van een op consensus gericht proces. Na gesprekken met maatschappelijke organisaties heeft de adviesraad vastgesteld dat hiervoor veel draagvlak bestaat. Het is wel noodzakelijk dat alle betrokken partijen vanuit gelijkwaardigheid deelnemen. Alleen daadwerkelijk gedeeld eigenaarschap zal tot succes leiden.

Adviesrapport: Ganzen zonder grenzen, advies voor een robuust & gebiedsgericht ganzenbeheer

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [3.77 MB]


Aanbiedingsbrief aan voorzitter BAC VP

image_pdfimage_print
Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.