De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Ge­de­pu­teer­de Car­la Brug­man opent ‘Ja­gers in het Groen’

Ge­de­pu­teer­de Car­la Brug­man opent ‘Ja­gers in het Groen’

Lees voorLuister met webReader

Gepubliceerd op 6 augustus 2020 (om 14:30)

Provincie, jagers en grondeigenaren zaaien 70 hectare speciaal in voor patrijzen en wilde bijen
Vrijdag 6 augustus 2020 bezocht Carla Brugman, gedeputeerde Natuur van de Provincie Limburg onder andere het project ‘Jagers in het Groen’. Dit project van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging stimuleert jagers en plaatselijke jagersverenigingen om lokaal biotoop verbeterende maatregelen te treffen. Het landschap verliest namelijk steeds meer kleine elementen. Struiken, heggen, wildakkers en faunaranden bieden dekking en voedsel voor het wild en vele andere diersoorten. In Limburg resulteerde dit in een project om 12 hectaren van de provinciale landbouwpercelen en 58 hectaren wildakkers van jagers in te zaaien met een speciaal zaadmengsel van de Jagersvereniging. Brugman spreekt van een mooi voorbeeld waarbij het provinciale soortenbeleid een impuls krijgt.

Bij de opening van het project nam gedeputeerde Brugman uit handen van voorzitter van de afdeling Limburg van de Jagersvereniging Wim Grave en bestuurslid van de Wildbeheereenheid Sevenum Piet Vullings een boeket in ontvangst dat zij gedeeltelijk zelf had geplukt uit de bloeiende akkerranden.

Toen de Limburgse afdeling van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging in november 2018 aanklopte met het plan bij de Provincie Limburg werd deze direct enthousiast. Het idee van de Jagersvereniging afdeling Limburg was om op een laagdrempelige manier zoveel mogelijk grondeigenaren te motiveren om wildakkers in te zaaien met een speciaal zaadmengsel. Voor veel dieren heeft een divers veld meerwaarde; in deze velden kunnen hazen, houtduiven, fazanten en konijnen goed toeven. Maar ook veel andere zeldzame diersoorten als patrijzen en wilde bijen kunnen daar prima leven. Dat is ook de reden dat jagers en plaatselijke jagersverenigingen al decennialang tijd, geld en energie steken in biotoopverbetering.

In het speciale mengsel van de Jagersvereniging zitten vooral zaden van planten waar patrijzen en wilde bijen van profiteren. Dit zijn soorten die door de provincie als prioritaire soorten zijn aangemerkt. De Provincie Limburg doneerde de zaadmengsels ter waarde van €20.000.- De uitvoering en coördinatie van het project wordt ondersteund door de Stichting Servicebureau Wildbeheereenheden Limburg (SSWL).

Lokale betrokkenheid tussen jagers en grondeigenaren sleutel tot succes

Omdat jagers veel tijd doorbrengen in hun jachtveld en de grondeigenaren (boeren, gemeente, waterschap, etc) goed kennen, werd gekozen voor de persoonlijke benadering via de jager. Daarnaast kenmerkte het project zich in het mijden van overbodige administratie en papierwerk waardoor er snel tot actie kon worden overgegaan.

Deze aanpak bleek succesvol want binnen een paar maanden hadden vele grondeigenaren zich via hun jager aangemeld. In totaal gaat het dit jaar om 70 hectaren waarvan 12 hectaren van de provincie zelf en 58 hectaren van andere grondeigenaren.


Gedeputeerde Carla Brugman: ‘Het provinciale soortenbeleid krijgt een impuls’
‘Dit initiatief is een mooi voorbeeld waarbij het provinciale soortenbeleid een impuls krijgt. Dankzij medewerking van jagers en agrariërs – immers de jagers vonden nog meer boeren die bereid waren een rand of hoekje beschikbaar te stellen voor het project – is sprake van een grote spin-off. Het maakt me trots als ik zie hoe met goede samenwerking, weinig geld en minimale regels een groot effect bereikt kan worden.’

Wim Grave, voorzitter Jagersvereniging afdeling Limburg: ‘Lokale betrokkenheid loont’
‘Doordat onze leden de mensen bij wie ze jagen zo goed kennen, konden ze in direct contact – bij wijze van spreken aan de keukentafel – het project onder de aandacht brengen. Die persoonlijke benadering en lokale betrokkenheid werkt enorm goed. Dat de animo zo groot is hadden wij vooraf niet durven hopen, maar het bewijst wel dat deze persoonlijke en laagdrempelige insteek zéér succesvol is.’

Piet Vullings, voorzitter plaatselijke jagersvereniging WBE Sevenum: ‘Laagdrempeligheid is een belangrijke voorwaarde’
‘Wij werden direct enthousiast toen we van het project “Jagers in het Groen” hoorden. We wisten dat er bij onze leden en bij de gemeente meerdere terreinen waren die mogelijk als wildakker ingezaaid konden worden. Juist door de laagdrempeligheid van dit project waarbij de eigenaar niet allerhande verplichtingen krijgt opgelegd, was men sneller geneigd mee te doen. Dit resulteerde in onze WBE tot maar liefst 13 hectaren bloem- en kruidenrijke stroken. We horen uit de gemeenschap veel enthousiaste reacties en willen dan ook de komende jaren het project blijven voortzetten.’

Biotoopprojecten op de Kaart

Alle locaties van Jagers in het Groen zijn te vinden op de website Biotoopprojecten op de Kaart, www.biotoopprojecten.nl

Deze website laat op de kaart van Nederland zien waar in het land wordt gewerkt aan biotoop verbeterende maatregelen.

Print Friendly, PDF & Email