Geen geld uit POP3 voor regeling ganzenschade

ganzenschadeDe schaderegeling in de rustgebieden voor ganzen wordt door de provincies via eigen middelen gefinancierd. In eerdere plannen werd voorzien dat een deel van de regeling voor ganzenschade deels betaald zou kunnen worden uit het budget voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) van de Europese Unie, maar dat kent te veel risico’s, stel het Interprovinciaal Overleg (IPO). De gedeputeerden van de provincies hebben wel besloten om een bijdrage uit de Europese plattelandsgelden veilig te stellen voor agrarisch natuurbeheer.

bron: Nieuwe Oogst, 12/07/14

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.