Geen inspanningsverplichting in ganzenrust- en foerageergebieden voor tegemoetkoming schade

BIJ12 logo23 nov 2015

De winterperiode is weer begonnen. Voor grondgebruikers met percelen gelegen in ganzenrust- en foerageergebieden geldt,  in de periode dat deze gebieden zijn aangewezen,  geen inspanningsverplichting om voor een tegemoetkoming in eventuele ganzenschade in aanmerking te komen. Buiten deze gebieden geldt het normale beleid. 

Dit normale beleid houdt in dat voor tegemoetkoming in schade, veroorzaakt door beschermde inheemse diersoorten, er altijd een machtiging of een ontheffing op basis van Flora- en faunawet moet worden aangevraagd. Dit is niet het geval als expliciet uit provinciaal beleid blijkt dat voor een bepaalde diersoort, periode of gebied geen machtiging of geen ontheffing wordt afgeven.

Voor grondgebruikers geldt in veel gevallen een inspanningsverplichting om schade te voorkomen en te beperken. Onder deze inspanning verstaat het Faunafonds dat een verleende machtiging of ontheffing adequaat wordt ingezet. Dit houdt in dat de machtiging of ontheffing minimaal twee keer per week gebruikt wordt om schade te bestrijden door middel van afschot.

Een machtiging kan worden aangevraagd via de Faunabeheereenheid (Fbe). Als een machtiging niet door de Fbe kan worden afgegeven, dan kan de ontheffing bij de provincie worden aangevraagd. In Natura2000-gebieden kan aanvullend een Nb-wetvergunning nodig zijn om van een machtiging of ontheffing gebruik te mogen maken. Deze vergunning kan bij de provincie worden aangevraagd.

Voor vragen over de aanvraag en het gebruik van machtigingen kunt u contact opnemen met uw Fbe.

Contactgegevens Faunabeheereenheden: http://www.faunabeheereenheid.nl/

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.