Geen runder-tbc gevonden in Nederlandse dassen

Das en dassensporen

In Engeland zijn runderen en dassen besmet met de bacterie Mycobacterium bovis, de verwekker van rundertuberculose, en daar is voortdurend discussie over de rol van dassen bij de besmetting van runderen. De 104 Nederlandse dassen die in de periode december 2012 en april 2014 zijn onderzocht, waren niet besmet met M. bovis of andere bacteriën uit het Mycobacterium tuberculosis complex.

Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) verricht sinds 2008 pathologisch onderzoek op wilde dieren. Er was en is geen enkele aanwijzing voor het voorkomen van rundertuberculose onder dassen in Nederland, maar daarbij moet de kanttekening gemaakt worden dat tot 2012 dassen nauwelijks werden onderzocht. Dit komt omdat maar weinig natuurlijk gestorven dode dassen worden gevonden, maar wel verkeerslachtoffers.

Verkeerslachtoffers zijn niet altijd de meest geëigende categorie van dood gevonden dieren voor het signaleren van infecties, maar voor sommige chronische infecties zoals rundertuberculose zijn ze wel geschikt. Daarom heeft het DWHC in 2012 samen met enkele dassenwerkgroepen een oproep gedaan om zo veel mogelijk dassen, ook verkeerslachtoffers, in te sturen voor pathologisch onderzoek en screening op rundertuberculose. Met een doorlopende screening zou inzicht kunnen worden verkregen of rundertuberculose onder de Nederlandse dassenpopulatie voorkomt en een bedreiging zou kunnen vormen voor de veeteelt.

De 104 dassen die aangeboden zijn aan het DWHC in de periode december 2012 tot april 2014, zijn gescreend op de aanwezigheid van bacteriën uit het Mycobacterium tuberculosis complex. Ruim 80% van deze dassen waren volwassen dieren en de geslachtsverdeling was gelijk. Ze waren afkomstig uit Drenthe (4), Friesland (1), Gelderland (23), Limburg (15), Noord-Brabant (54), Noord-Holland (1), Overijssel (2), Utrecht (3), Zeeland (1). Het Centraal Veterinair Instituut (CVI), onderdeel van Wageningen-UR, heeft orgaanmateriaal van deze dieren getest op voorkomen van bacteriën uit het Mycobacterium tuberculosis complex door middel van kweek en PCR-test. Bij geen van de 104 onderzochte dassen werd infectie met M. bovis of andere bacteriën uit het Mycobacterium tuberculosis complex aangetoond. In deze dassen was dus geen aanwijzing voor rundertuberculose.

Zie voor een overzicht van de locaties waar de 104 geteste dassen zijn dood gevonden de site van het DWHC.

bron: DWHC, 07/07/14

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.