Geen steun LLTB voor ecoduct voor wilde zwijnen over Zuid-Willemsvaart

Het voornemen van provincie Limburg om over de Zuid-Willemsvaart bij Weert een ecoduct aan te leggen, kan niet rekenen op steun van de LLTB. Het ecoduct moet volgens de provincie het risico verkleinen dat dieren verdrinken. Het gaat dan met name over wilde zwijnen. De LLTB ziet meer in het handhaven van het nulstandbeleid.

Als het aan de provincie ligt komt het ecoduct over de Zuid-Willemsvaart ter hoogte van de Tungelroyse Beek. De provincie verwacht dat daardoor het aantal incidenten met te water geraakte dieren zal verminderen. Bestuurslid Hans Bovend’eerdt van de LLTB-regio Midden-Limburg denkt niet dat het ecoduct het probleem oplost. “Het maakt het alleen maar groter. Misschien dat de rust aan die kant van het kanaal even terugkeert, maar dat geldt zeker niet voor de lange termijn. De zwijnen kunnen zoals bedoeld oversteken, maar vervolgens is er meer verspreiding en is het probleem nog moeilijker te beheersen met als resultaat dat er dan ook rasters langs wegen moeten komen, zodat de zwijnen geen gevaar vormen voor automobilisten.”

Handhaven nulstandbeleid
Volgens Bovend’eerdt is het handhaven van het nulstandbeleid de enige oplossing. “Maar dan moeten wel de middelen worden verstrekt, die dit mogelijk kunnen maken. Bijvoorbeeld door extra jachtmogelijkheden of zelfs jagers door de provincie in dienst te nemen.” Hij hekelt het feit de dat betrokken partijen, waaronder de LLTB en de jagers, nooit bij de plannen van de provincie betrokken zijn geweest. “De provincie had eerst met de jagers om tafel moeten gaan zitten om te kijken naar een passende oplossing’, zegt Bovend’eerdt. “We proberen als LLTB in ieder geval weer het overleg met de provincie aan te gaan, maar tot op heden verloopt de communicatie vrij stroef. Er worden kleine stapjes gezet, zoals nachtzichtkijkers voor jagers en tijdelijke rasters, maar die bieden geen soelaas.”

bron: LLTB, 05/01/18

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.