Gevolgen opschorten Escreener voor 1e aanvraag jachtakte/verlof

Afgelopen vrijdag, 15 juli 2022, kregen wij  de brief onder ogen waarin onze Minister van Justitie & Veiligheid de Tweede Kamer mededeelt dat zij per direct het gebruik van de Escreener opschort. Een daadkrachtig besluit dat recht doet aan de uitkomst van het deskundigenrapport maar wat ook loon naar werken is voor degenen die zich de afgelopen jaren onverminderd zijn blijven inzetten voor úw rechten. De Escreener voor nieuwkomers wordt nu terug vervangen door het WM32 formulier zoals ook bestaande aktehouders dat altijd zijn blijven gebruiken.

Deze vervanging van instrumenten vraagt echter om een aanpassing van de Regeling Wapens en Munitie (RWM). De timing en uitwerking van dit besluit is wat ongelukkig waardoor en nu een “KORTE” vertraging ontstaat. Mede namens de NOJG ben ik direct aan de slag gegaan, ditmaal in goede samenwerking met politie, om te bezien of we een werkwijze mochten hanteren die deze onbedoelde vertraging zou wegnemen. Momenteel wordt daarover nog overleg gevoerd.

Mocht men niet tot een praktische oplossing kunnen komen dan wordt verwacht dat de genoemde reparatie uiterlijk half september is gerealiseerd.

Escreener afgerond

Wel ik wil u meegeven dat nieuwe aanvragers die de Escreener reeds met een ‘groen vlaggetje’ hebben afgerond hun aanvraag gewoon afgehandeld krijgen. Mensen die rood hebben gescoord zullen mee moeten in het nieuwe regime.

Er bestaat een kans dat niet elke afdeling korpscheftaken al op de hoogte is van wat de gevolgen zijn deze recente ontwikkelingen. Mocht u tegen problemen aanlopen dan kunt u zich melden bij de NOJG  of de Jagersvereniging dan zullen zij uw vraag beantwoorden.

Het bovenstaande is gebaseerd op de informatie zoals deze in dit nog prille stadium nu bij ons bekend is. Mochten er veranderingen optreden dan zal wij u hiervan op de hoogte brengen.

Print Friendly, PDF & Email
Bladwijzer maken Permalink.

Reacties zijn gesloten.