De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Hazenjacht blijft gesloten in Utrecht, Limburg en Groningen

Hazenjacht blijft gesloten in Utrecht, Limburg en Groningen


Bodemprocedure nodig voor definitief oordeel

De ministeriele regeling om de jacht op haas in Utrecht, Limburg en Groningen dit seizoen te sluiten wordt doorgezet. Dat is het oordeel van de voorzieningenrechter van het kort geding dat 10 oktober jl. plaatsvond. De Jagersvereniging constateert dat het nodig is om dit onderwerp voor te leggen aan de bodemrechter die een meer kritische toets hanteert dan de voorzieningenrechter.

Het tegenvallende resultaat werkt niet door in de positie van de Jagersvereniging, NOJG, FPG en andere betrokken partijen in de bodemprocedure tegen de Staat. De bodemprocedure wordt op korte termijn opgestart. Hierin wordt de beslissing om de jacht op het haas en konijn te sluiten en de gronden waarop dit is gebeurd aangevochten. In deze procedure wordt de rechter verzocht om een definitief oordeel te geven over de beoordelingsmethode, die moet worden gehanteerd bij het bepalen van de staat van instandhouding van haas en konijn. Deze uitspraak is van groot belang voor de volgende jachtseizoenen en voor alle andere bejaagbare wildsoorten.

Complex
De door de jagersverenigingen aangestelde advocaten hielden al rekening met een teleurstellende uitspraak in het kort geding. Dit omdat de gehanteerde methodiek en beoordeling van de staat van instandhouding complexe zaken zijn voor een voorzieningenrechter om op een korte termijn uitspraak over te doen. Advocaten Tom Barkhuysen en Ali al Khatib: “Deze uitspraak is een opstap naar de bodemprocedure waar drie rechters de besluitvorming van de overheid indringender zullen toetsen. De Jagersvereniging ziet deze procedure met vertrouwen tegemoet”.

Willem Schimmelpenninck, directeur Jagersvereniging: ‘Kort geding opstapje naar bodemprocedure’
‘Teleurstellend’, zo noemt ook directeur Willem Schimmelpenninck de uitspraak. ‘Maar we laten de moed niet zakken. We hebben veel vertrouwen in onze positie in de bodemprocedure. Hierin wordt de zaak letterlijk tot op de bodem uitgezocht. Daarin staan we heel sterk. Het kan niet zo zijn dat besluit vanuit de overheid worden gebaseerd op onjuiste gegevens. Het is goed om dit grondig aan de kaak te stellen.’

Print Friendly, PDF & Email