Hof spreekt oud-directeur KJV, Boersma vrij in lokfluit-incident.

Persbericht

Oud-directeur Jagersvereniging ‘opgelucht’ na vrijspraak

Hof spreekt jagersvoorman Boersma vrij in lokfluit-incident

Het Gerechtshof in Leeuwarden heeft bij arrest dd. 11 februari 2016 de oud-directeur van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV) Douwe Boersma vrijgesproken van de vermeende betrokkenheid bij het gebruik van een lokfluit bij de jacht op ganzen. De jacht vond plaats om schade aan landbouwgewassen te beperken ofwel schadebestrijding.

De beschuldiging was geuit door een drietal buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente Sûdwest-Fryslân. De BOA’s hielden een mede-jager aan en betichten Boersma van medeplichtigheid. Boersma heeft het gebruik van de lokfluit op 1 februari 2014, d.w.z. buiten de periode dat het wél zou zijn toegestaan, door de mede-jager een ‘ongelukkige vergissing’ genoemd en zijn eigen betrokkenheid daarbij altijd ontkend. Eerder al was hij vrijgesproken door de strafrechter, hetgeen nu in Hoger Beroep is bevestigd door het Hof. Opvallend was dat de aanklager tijdens de behandeling ook al vrijspraak eiste.

‘Opluchting’, zo omschreef Boersma na afloop van de zitting van het Leeuwarder Hof zijn stemming. ‘Die valse beschuldiging heeft ruim twee jaar boven mijn hoofd gehangen en heeft mij veel gekost’. In de loop van 2014 zag Boersma zich, vanwege het tumult rond de onterechte beschuldiging aan zijn adres, gedwongen terug te treden als directeur van de KNJV.

‘En laten we nu maar hopen dat mensen die mijn naam Googelen voortaan niet alleen het verhaal van de lokfluit zien verschijnen, maar ook de vaststelling door het Hof in Leeuwarden, dat er van die beschuldiging niets klopte’.

Boersma – inmiddels werkzaam als manager in een jeugdzorgorganisatie – hecht er aan te melden dat er tussen hem en de KNJV geen sprake is van ‘hard feelings’. ‘We zijn indertijd in goed overleg uit elkaar gegaan en ik wens de KNJV, het bestuur en de huidige directeur alle goeds toe. Ik heb wél geleerd dat je enorm kwetsbaar bent als verenigingsdirecteur. Je kunt worden aangesproken op zaken waar je part noch deel aan hebt’.

Den Haag, 14 februari 2016

——————————————————————————————————————————

Voor nadere informatie en interviewverzoeken met Douwe Boersma:

Foeke Zeilstra, Zeilstra en Partners, Den Haag,

Mail: f.zeilstra@zeilstra-en-partners.nl      Mobiel: +31 (0)6 53 148 994.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.