Ieder jaar tot 1750 verloren gezonde levensjaren door klachten na Lyme

shutterstock_197421764

Nederland is het eerste land ter wereld waar de ziektelast van de ziekte van Lyme is bepaald. De ziektelast is een maat voor het aantal verloren gezonde levensjaren door een ziekte. Jaarlijks krijgen 25.000 mensen de ziekte van Lyme in Nederland, in totaal leidt dat ieder jaar tot 1750 verloren gezonde levensjaren. Een minderheid van de patiënten houdt langdurig klachten, toch veroorzaken juist die langdurige klachten de meeste verloren gezonde levensjaren (bijna 90%).

Voor de bepaling van de ziektelast worden de duur en de ernst van de ziekte, en het aantal mensen dat de ziekte krijgt samengevat in één getal: het aantal verloren gezonde levensjaren (DALYs). Dus een milde ziekte die bij veel mensen voorkomt, kan een even grote ziektelast hebben als een ernstige ziekte die een kleine groep mensen treft.

besmetting ziekte van LymeOmdat de ziekte van Lyme verschillende verschijningsvormen heeft, zijn bij het bepalen van de ziektelast de patiënten verdeeld in drie groepen:

  • Mensen met een rode ring of vlek na een tekenbeet en zonder restklachten na behandeling: ongeveer 23.500 mensen per jaar. Dit leidt tot 6% van het totaal aantal verloren gezonde levensjaren door Lyme.
  • Mensen met andere klachten van de ziekte van Lyme (zoals neurologische klachten) zonder restklachten na behandeling: ongeveer 1.400 mensen per jaar. Dit leidt tot 8% van het totaal aantal verloren gezonde levensjaren door Lyme.
  • Mensen die na behandeling van de ziekte van Lyme langdurige klachten houden die aan de ziekte van Lyme worden toegeschreven: ongeveer 1.000 tot 2.500 per jaar. Dit leidt tot 86% van het totaal aantal verloren gezonde levensjaren door Lyme.

Onderzoek naar langdurige klachten
Het is nog onbekend waarom sommige mensen wel langdurige klachten houden na Lyme en anderen niet. Juist vanwege de grote ziektelast voor patiënten met langdurige klachten is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de oorzaken. Daarom loopt vanaf 2015 het onderzoek ‘LymeProspect’. Met de resultaten van dit onderzoek hopen de onderzoekers voorstellen te kunnen doen voor behandelingen die langdurige klachten na Lyme kunnen voorkomen of genezen, en zo de ziektelast te verkleinen.

bron: RIVM, 24/06/15

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.