In Zuid-Oost Noord-Brabant veroorzaken wilde zwijnen steeds meer ravage aan gewassen

Boeren in het zuidoosten van Noord-Brabant hebben steeds vaker te maken met schade aan hun gewassen, veroorzaakt door wilde zwijnen. De populatie is dit jaar extra sterk gegroeid waardoor naar verwachting meer hectares worden vernield. In 2013 bedroeg de schade een kostenpost van ruim 50.000 euro, zo bericht het Eindhovens Dagblad. Vooral percelen grasland en maïs worden vernield.

WildSchade-aan-grasland

Uit cijfers van het Faunafonds blijkt dat wilde zwijnen het afgelopen jaar voor ruim 150 hectare aan gewassen hebben vernield. Een schadepost van ruim 50.000 euro. Het overheidsfonds, waar boeren aanspraak op maken, heeft ongeveer 42.000 euro van deze schade vergoed. In 2012 bedroeg de schade 109 hectare. De cijfers uit 2013 en 2012 zijn echter lager dan die in 2010. Toen werd voor 190 hectare aan gewassen vernietigd. Grasland en maïs zijn meestal het doelwit. Echter, ook andere gewassen zijn in trek bij de beesten, zoals aardappelen.

Ook voor dit jaar wordt veel schade verwacht. ‘Door de zachte winter zijn er meer wilde zwijnen en daardoor meer schade’, zegt Mark Westebring van het Faunafonds. ‘Ook stijgt de populatie doordat meer zwijnen uit omringende landen naar ons toekomen’.

Op papier hanteert de provincie Noord-Brabant een nulstand voor wilde zwijnen. In de praktijk is de populatie echter nog steeds groeiende. Een klein gedeelte wordt afgeschoten, maar dat is niet afdoende. Faunabeheereenheid Noord-Brabant is verantwoordelijk voor de bejaging. Zij verwachten dit najaar wel meer dieren af te kunnen schieten.

Politieke partijen en agrarische belangen behartiging organisaties roepen ondertussen op om de populatie sterk terug te dringen of geheel uit te roeien. Ook wordt gediscussieerd over een afgesloten leefomgeving voor de beesten. De discussie bereikte in juli een hoogtepunt, toen een automobilist in Heusden omkwam bij een ongeval waarbij een wild zwijn was betrokken.

Print Friendly, PDF & Email
Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.