Informatie Wasberen in Limburg november 2019

Inleiding

De Wasbeer is een invasieve exoot en vormt een bedreiging voor inheemse wilde fauna. Daarnaast kan het dier schade veroorzaken in stedelijk gebied en aan landbouw en vormt het een risico voor de volksgezondheid vanwege besmetting met de Wasberenspoelworm.

De Faunabeheereenheid Limburg (FBE) heeft de provincie geadviseerd om, teneinde de verwachte negatieve effecten van een snel groeiende populatie Wasberen in Limburg tegen te gaan, direct vanaf het begin zowel vangen en opvangen als doden met geweer door jachtaktehouders in te zetten. Uit buurlanden blijkt dat als niet tijdig wordt ingegrepen, het aantal Wasberen zo groot kan worden dat het met de beschikbare middelen moeilijk of zelfs onmogelijk wordt om de stand te beheersen. De FBE adviseert daarom om beide middelen vanaf het begin parallel naast elkaar inzetbaar te maken.

Gedeputeerde Staten heeft, conform het advies van de FBE, gekozen voor een tweesporenbeleid. Daarbij worden gericht vallen of kooien ingezet om de dieren levend te vangen en daarnaast wordt het jachtaktehouders toegestaan dieren te doden met het geweer waar vangen redelijkerwijs niet mogelijk is. Voor de levend gevangen dieren stelt de provincie vast of er op dat moment opvang tegen acceptabele kosten mogelijk is.

Vangen & Opvangen

De Provincie Limburg heeft gekozen voor het in eerste instantie Vangen & Opvangen van Wasberen zolang dat redelijkerwijs mogelijk is. De Zoogdiervereniging coördineert het wegvangen van Wasberen in Limburg, hiertoe is een Vangteam opgericht. Zodra er ergens in Limburg een Wasbeer is gemeld, zal het Vangteam daar een kooi plaatsen.

In Limburg is vastgesteld dat er meerdere Wasberen verspreid voorkomen in de omgeving van Sittard en Maastricht  en dat een gerichte vangactie daar zou kunnen leiden tot het volledig verwijderen van de populatie (zie kaart voor de kerngebieden voor de verspreiding van de Wasbeer in Limburg).

Als Vangen niet lukt of  Opvangen niet mogelijk is

Het tweede spoor (afschot) wordt mogelijk gemaakt voor situaties BUITEN de kerngebieden als vangen daar met een val of kooi niet is gelukt  gedurende ten minste 3 weken na plaatsing van de val of kooi, of als opvang niet meer mogelijk is.

De ontheffing tot gebruik van het geweer voor het doden van Wasberen wordt daar waar van toepassing door de FBE als Machtiging doorgeschreven naar jachtaktehouders in Limburg.

Het doden van een Wasbeer met het geweer door jachtaktehouders vindt plaats op de percelen waar een Wasbeer is waargenomen en tot maximaal 2000 meter daarbuiten. De ontheffing kan  gedurende maximaal 3 maanden worden ingezet op een bepaalde locatie.

Melden Wasbeer

Heeft u zelf een Wasbeer gezien, bijvoorbeeld in uw tuin, schuur, huis (op zolder), in een  natuurgebied in de buurt of dood langs de weg of in het veld, gebruik dan onderstaande link om uw waarneming te melden:https://www.zoogdiervereniging.nl/wat-we-doen/monitoring/wasberenmeldpunt

Gewonde of gevangen Wasbeer

Wasberen worden soms ook gewond aangetroffen, of belanden per ongeluk als bijvangst in een vangkooi voor Beverratten bestrijding of in kastvallen voor Vossen.

Wasberen mogen na te zijn bemachtigd NOOIT meer worden losgelaten in het wild.

Deze dieren vallen ook onder de “Vangen & Opvangen” regeling, en men dient dan direct het Vangteam te bellen op het volgende telefoonnummer 06 – 84 21 75 97.

De Wasbeer wordt dan direct opgehaald en gaat naar de opvang.

Wasberenspoelworm

Er is een kans dat Wasberen die men tegenkomt Wasberenspoelworm bij zich dragen en via de vacht of ontlasting mensen hiermee kunnen besmetten. Daarom moet ieder direct contact met Wasberen en hun ontlasting worden vermeden, en dient men strikte hygiënemaatregelen te treffen als men het dier toch hanteert of een kooi reinigt waar een Wasbeer in heeft gezeten om besmetting te voorkómen.

Voor meer informatie: https://www.rivm.nl/baylisascaris-procyonis

Faunabeheereenheid Limburg

Print Friendly, PDF & Email
Bladwijzer maken Permalink.

Reacties zijn gesloten.