Informatiefolder DWHC over de Afrikaanse Varkenspest.

Langs deze weg wil DWHC u graag informeren over de informatiefolder die het heeft gemaakt over “African Swine fever in wild boar and African wild suids”.

Aanleiding voor het maken van deze folder is de dreiging die is ontstaan door het oprukken van het virus vanuit Rusland naar meerdere landen binnen de EU. De inhoud van de folder is met zowel Nederlandse als internationale deskundigen op het gebied van Afrikaanse varkenspest afgestemd, hetgeen één van de redenen is dat de folder in het Engels is.

Afrikaanse varkenspest is een zeer besmettelijke ziekte waarvoor momenteel geen vaccin bestaat. Deze ziekte komt binnen de Europese Unie momenteel voor in Sardinië en sinds kort ook in delen van Polen, Litouwen en Letland.

Deze informatiefolder bevat allerlei relevante gegevens over het Afrikaanse varkenspestvirus, zoals hoe het virus overleeft en zich verspreid, waar het voorkomt , de klinische verschijnselen en de voorzorgsmaatregelen die men in acht moet nemen.
De folder is momenteel alleen in het Engels verkrijgbaar. Tegen het eind van de zomer zal ook een Nederlandstalige versie verschijnen.

De folder kunt u downloaden van de DWHC website:

http://www.dwhc.nl/pdf/ASF_BIJ_WILD-African%20Sw%20Fever%20july%202014.pdf

De folder is niet als bijlage bijgesloten, om problemen met vollopen van mailboxen (mobiele telefoons) te voorkomen. Mocht u de folder graag als bestand ontvangen, dan is dat geen enkel probleem. Stuur even een mailtje, dan wordt de folder alsnog als bijlage gemaild.

Met vriendelijke groeten,

Margriet Montizaan

Dutch Wildlife Health Centre (DWHC)
Yalelaan 1, 3584 CL Utrecht
Tel: +31 (0)30 – 253 8970
Email: m.montizaan@uu.nl
Website: http://www.dwhc.nl
(Aanwezig maandag, dinsdag en donderdag)

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.