Initiatiefnota PvdD voor afschaffing wildlijst verworpen.

Behandeling Wet Natuurbescherming in Commissie EZ 15062015Jagers mogen niet meer zelf beslissen hoeveel dieren er in een gebied worden geschoten. Ze moeten binnen de Faunabeheereenheid afspraken maken met alle daarin samenwerkende partijen.

Uit het debat tijdens de commissievergadering verdedigden de Tweede Kamerleden Henk Leenders (PvdA) en Rudmer Heerema (VVD) hun zienswijze dat door deze aanpak veel regels en bureaucratie zal verminderen. Zij vinden net als de Staatssecretaris dat door het opnemen van de dieren- en vogelbescherming in de besturen van de faunabeheereenheden er meer waarborg zal gaan ontstaan dat er niet zonder noodzaak gejaagd kan worden. Hierdoor wordt de jacht op de wildsoorten een stuk lastiger maar ook niet verboden. De Jagers moeten dan vooraf aantonen dat de jacht op de wildsoorten kan plaatsvinden, zonder dat de stand in gevaar komt. Rapporteren vind altijd achteraf plaats en is verplicht voor iedere jachthouder.

Volgens Heerema (VVD) doen jagers veel vrijwilligerswerk in de natuur. Door jagen te verbieden, haken die vrijwilligers af. Leenders ( PvdA) vindt dat jacht in dienst moet staan van de natuur: “Door de natuurclubs stemrecht te geven, zorgen we ervoor dat het belang van de natuur altijd op de eerste plaats staat”.  Beide streven hierdoor naar meer transparantie van de jacht in Nederland. In het voorstel van PvdA en VVD staat nu dat de jagers alleen achteraf moeten rapporteren hoeveel wild ze hebben geschoten.

Vooral Thieme haalde volgens de heer Geurts (CDA) weer eens aan in allerlei veronderstellingen en bij elkaar gezochte onderbouwingen, dat de jacht heel schadelijk is voor de natuur, verstoring en veel dierenleed en dat de natuur het wel zelf kan regelen in Nederland, zonder dat er afschot hoeft plaats te vinden. Al deze feiten en veronderstellingen werden door Het CDA en de VVD van tafel geveegd met de opmerking, dat zij zelf eerst iets moest aantonen en zich niet shoppend door het internet iets aan elkaar bindend, wilde bewijzen.

Zij haalde bijvoorbeeld zelfs de NOJG site aan om te bewijzen hoeveel hagelpatronen iedere jager gebruikte per jaar, terwijl zij niet aangaf dat het gemiddelde was inclusief het oefenen op de kleiduivenbaan, om de geoefendheid op peil te houden, zoals van iedere jager wordt verwacht. Dit vermenigvuldigde zij weer met aantal jagers en de gedode dieren en oordeelde dat maar 1 op de 3 schoten dodelijk was en de rest dierenleed veroorzaakte. Hoe misleidende kun je zijn in je uitleg?

De NOJG is blij met de opstelling van het CDA, VVD en vooral de PvdA, dat deze gekozen hebben voor het gezonde verstand om de jacht op de aangewezen wildsoorten niet te verbieden.  Zij verwacht dat vanmiddag ook in de behandeling van kamer van de gehele wet Natuurbescherming nog wat kleiner wijzigingen zullen plaatsvinden, maar geen zo rigoreuze als Thieme voorstelde.

zie voor gedetailleerde informatie het verslag hiervan: verslag behandeling initiatiefnota Pvd D in de commisie EZ 15062015

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk