De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Interventieteam wilde zwijnen in Noord-Brabant

Interventieteam wilde zwijnen in Noord-Brabant

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op verzoek van de Faunabeheereenheid Noord-Brabant toestemming verleend voor de inzet van een interventieteam wilde zwijnen. Beheer van wilde zwijnen is belangrijk om de kans op introductie van de Afrikaanse Varkenspest zo klein mogelijk te maken, het risico op aanrijdingen te beperken en om schade aan gewassen te voorkomen.

Het beheer van wilde zwijnen in Noord-Brabant blijft op sommige plekken achter. Het kan daarom nodig zijn dat een interventieteam onder regie van de Faunabeheereenheid het beheer van wilde zwijnen tijdelijk overneemt, zo nodig zonder toestemming van de grondgebruiker of jachthouder. De door Gedeputeerde Staten op grond van de Wet natuurbescherming verleende toestemming maakt dit mogelijk.

bron: Provincie Noord-Brabant, 20/07/2021
Print Friendly, PDF & Email