Jaarlijkse bijdrage 7 ecosysteemdiensten aan Limburgse economie meer dan 100 miljoen euro

De jaarlijkse bijdrage van 7 ecosysteemdiensten – gewasproductie, veevoerproductie, drinkwaterproductie, fijnstofafvanging door vegetatie, koolstofvastlegging, natuurtoerisme en jacht – aan de economie van Limburg kan worden geschat op circa 112 miljoen euro. Dit blijkt uit een studie van Roy Remme, Matthias Schröter en Lars Hein van Wageningen Universiteit, in samenwerking met Bram Edens. Doel van de studie was om kennis te ontwikkelen van de monetaire bijdrage van ecosystemen aan onze economie.

De ecosysteemdiensten met de hoogste monetaire waarden zijn de bijdrage aan gewasproductie (46 miljoen euro) en natuurtoerisme (39 miljoen euro). Koolstofvastlegging en fijnstofafvanging hadden de laagste waarden (2 miljoen euro). Gebieden met de hoogste waarden waren in het Zuid-Limburgse heuvelland te vinden, met name vanwege natuurtoerisme en drinkwaterwingebieden. De gemeentes Gennep en Echt-Susteren hadden relatief hoge waarden vanwege de aanwezige drinkwaterwingebieden.

Het onderzoek geeft inzicht in de methodes die gebruikt kunnen worden voor ecosysteem accounting. Bij het monetair waarderen wordt hierbij alleen rekening gehouden met productie en consumptie van de economie als geheel, niet met een welvaartsbenadering waarbij ook de waarden die mensen aan bepaalde diensten toekennen worden meegenomen. Daarnaast zijn sommige ecosysteemdiensten, zoals belevingswaarden, nog niet goed te ondervangen in ecosysteem accounting. De uitkomst van de studie moet dan ook niet worden gezien als de totale monetaire waarde van ecosysteemdiensten in Limburg.

Zie voor meer informatie het artikel Monetary accounting of ecosystem services: A test case for Limburg province, the Netherlands op de site van Ecological Economics.

bron: Wageningen Universiteit, 12/05/15

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.