Jacht-app ” Wilder” moet wild in Vlaanderen in kaart brengen

Vandaag zal de eerste jacht-app in Vlaanderen een feit zijn.

Met de jachtapp “Wilder” doet de jagerij een beroep op Limburgers om te laten weten waar wild zit. ‘Zo kunnen we het gedrag van het wild in kaart brengen’, zegt de Limburgse jagersvereniging. ‘En neen, het is niet alleen de bedoeling om jagers op het spoor van wild te brengen.’

Niet-jagers zoals joggers, wandelaars, recreanten, landbouwers en ordediensten kunnen met de app mee het lokale wildbestand monitoren en data aanreiken waarmee de lokale besturen en de wetenschap aan de slag kunnen. “Hoe meer data burgers ingeven, hoe meer wetenschappers het gedrag van everzwijnen, patrijzen en wolven in kaart kunnen brengen”, klinkt het.

Met de gratis app, ontwikkeld door de jachtsector, kan iedereen de lokale wildbeheerder voor een oplossing contacteren, bijvoorbeeld bij probleemsituaties met wild. Zo kan volgens de jachtsector een wandelaar die oog in oog komt te staan met een everzwijn, via ‘Wilder’ de lokale jager waarschuwen. Ook exoten zoals de wasbeer, de nijl gans of de muntjak kunnen met de app gesignaleerd worden, met naast een locatie eventueel ook een foto.

“De app moderniseert de jachtpraktijk en bevordert het samenleven tussen mens en dier”, zegt Yoeri Jorissen, voorzitter van de Limburgse Jagersvereniging, de provinciale afdeling van Hubertus Vereniging Vlaanderen en trekkers van het project. De mosterd werd gehaald bij onze buurlanden waar al langer met zo’n app wordt gewerkt.

Everzwijnenproblematiek als trigger

In de beginfase zal de app enkel te gebruiken zijn in Limburg, maar later moet ze uitgerold worden over heel Vlaanderen. Dat ‘Wilder’ start in Limburg is geen toeval. Het verhaal van de app startte er twee jaar geleden omdat bij elk overleg over de everzwijnen bleek dat er te weinig gegevens zijn om die problematiek in kaart te brengen. Eerder werden er wel al websites gelanceerd waar schade kon worden gemeld, maar daar werd weinig gebruik van gemaakt omdat het te omslachtig was.

Daarnaast moet ‘Wilder’ via burgerparticipatie het wetenschappelijk onderzoek helpen, in overleg met de overheid. De app kan gebruikt worden bij het monitoren van bepaalde diersoorten zoals de wolf, waarbij de app in de toekomst in verbinding kan staan met de databanken van de Vlaamse overheid. “Zo kunnen we op termijn nog meer de mysteries van bepaalde diersoorten gaan ontrafelen. Door de app krijgen we een gedetailleerder overzicht over de handel en wandel van bijvoorbeeld de wolf in Vlaanderen”, klinkt het.

De data, die geanonimiseerd binnenkomen, kunnen bovendien helpen om locatiegebonden problemen aan te pakken. Een weg of een kruispunt met veel valwild – dieren die sterven door aanrijdingen – kan uit de gegevens als problematisch oplichten, waarmee de lokale jager vervolgens aan de slag zou kunnen. Zo kunnen er bijvoorbeeld een wildspiegel of reflectoren geplaatst worden. Een landbouwer die plots bezoek krijgt van een grote groep ganzen die zijn tarwepercelen kapotmaakt, kan via Wilder ook waarschuwen voor schade.

“De jagerij maakt integraal deel uit van de samenleving: op een moderne manier communiceren en problemen aanpakken, bewijst hopelijk de meerwaarde van de sector”, stelt Geert Van den Bosch, directeur van Hubertus Vereniging Vlaanderen. “Door meldingen aan de juiste instanties over te maken, is het nu mogelijk nog gerichter als gediplomeerde wildbeheerders onze verantwoordelijkheid te nemen in het bewaken van de Vlaamse biodiversiteit.”

Overleg met Agentschap Natuur en Bos

Niet iedereen is even enthousiast over deze app. Bij critici rijst de vraag of het gewoon geen gemakkelijk hulpmiddel is om te schieten op wild. “Gegevens van beschermde soorten rechtstreeks doorgeven aan jagers. Dat is gewoon absurd”, zegt Jan Loos van Welkom Wolf. “Waarom moeten jagers op de hoogte gehouden worden over duiven, ganzen en everzwijnen in hun gebied? Weten ze dat dan zelf niet? Zij hebben toch een grote terreinkennis. De burger kan die soorten vaak niet eens uit elkaar houden. Ik heb veel vraagtekens bij de kwaliteit van de waarnemingen en de verwerking ervan. Als dat het beleid is dat ze in Vlaanderen willen voeren, doen ze maar.”

De app krijgt dan wel geen financiële steun van de Vlaamse overheid, minister Zuhal Demir vindt de informatie die wordt verzameld zeer waardevol voor het beleid én een handig hulpmiddel voor de bestrijding van everzwijnen. Toch volgt er nog overleg tussen het Agentschap Natuur en Bos, het instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en de ontwikkelaars om misbruik te voorkomen. “Zodat bijvoorbeeld schade door niet-bejaagbare soorten niet bij jachtrechthouders terecht kan komen, maar enkel bij de overheid”, aldus Demir.

Bron: Belga/De Standaard/Het Laatste Nieuws

Print Friendly, PDF & Email
Bladwijzer maken Permalink.

Reacties zijn gesloten.