Aanvraag logeerakte – Buitenlander

Wat is een logeerakte en op welke manier kan deze worden aangevraagd?

Voor buitenlandse gasten bestaat de mogelijkheid te jagen op basis van een zogenaamde logeerakte. Deze akte geldt voor 6 opeenvolgende dagen en is alleen geldig wanneer men zich in het gezelschap bevindt van iemand met een ‘normale’ Nederlandse jachtakte.

Voor jachtakte ten behoeve van gastjager die op uitnodiging in Nederland wil jagen kennen wij in Nederland een tijdelijke jachtakte de zgn als bedoeld in artikel 3.28 lid 5  (logeerakte), de kosten hiervoor zijn gewijzigd naar € 138,20 gelijk aan de eerste aanvraag jachtakte, hij hoeft geen e-screener test te doen.

Waaraan moet worden voldaan;

 1. De aanvrager is de Nederlandse gastheer die in bezit dient te zijn van een Nederlandse Jachtakte, deze vraagt de logeerakte aan bij de afdeling Korpscheftaken van de politie waar de gastheer zelf zijn akte aanvraagt.
 2. de gastjager dient  te voldoen aan de volgende voorwaarden:
  1. de leeftijd van de aanvrager is tenminste 18 jaar;
  2. de aanvrager dient aan te tonen dat hij elders in de Europese Unie gerechtigd is om, met het wapen waarvoor hij een verlof aanvraagt, te jagen.
  3. De gastjager moet kunnen aantonen dat hij verzekerd is die de jacht in Nederland/Europa dekt en voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in de art 3.26 eerste lid Wet natuurbescherming.
  4. de gastjager kan dit aantonen door het overleggen van een kopie  van geldige jachtakte van één van de lidstaten van de Europese Unie;
  5. 2 recente pasfoto’s;
  6. Opgave van het te gebruiken wapen(s); soort wapen (dubbel of enkelloops hagelgeweer of kogelweer); Kaliber; Merk wapen; Wapennummer;
 3. De gastheer vult hierop Aanvraagformulier voor een jachtakte in, voegt hierbij het kopie van de buitenlandse jachtakte en de 2 pasfoto’s en doet de aanvraag bij de afdeling bijzondere wetten waar ook hij zijn jachtakte heeft aangevraagd.
 4. Wanneer de buitenlandse jagers inwoners zijn van een land dat is aangesloten bij de Europese Unie zullen zij in het land van herkomst een Europese Vuurwapenpas moeten aanvragen. Deze Europese Vuurwapenpas is het vervoersbewijs voor de landen binnen de EU. Daarnaast is het ook mogelijk dat de gast een of meerdere wapens van zijn gastheer in medegebruik op zijn logeerakte krijgt. In zo’n geval hoeft de buitenlandse gast zijn eigen wapens niet mee te nemen.

.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.