Aanvraag logeerakte – Buitenlander

Voor jachtakte ten behoeve van gastjager die op uitnodiging in Nederland wil jagen kennen wij in Nederland een tijdelijke jachtakte de zgn als bedoeld in artikel 3.28 lid 5  (logeerakte), de kosten hiervoor zijn gewijzigd naar € 65,– gelijk aan de eerste aanvraag jachtakte.

Waaraan moet worden voldaan;

 1. De aanvrager is de gastheer die in bezit dient te zijn van een Nederlandse Jachtakte;
 2. de gastjager dient  te voldoen aan de volgende voorwaarden:
  1. de leeftijd van de aanvrager is tenminste 18 jaar;
  2. de aanvrager dient aan te tonen dat hij elders in de Europese Unie gerechtigd is om, met het wapen waarvoor hij een verlof aanvraagt, te jagen.
  3. de gastjager kan dit aantonen door het overleggen van een kopie  van geldige jachtakte van één van de lidstaten van de Europese Unie;
  4. 2 recente pasfoto’s;
  5. Opgave van het te gebruiken wapen(s); soort wapen (dubbel of enkelloops hagelgeweer of kogelweer); Kaliber; Merk wapen; Wapennummer;
 3. De gastheer vult hierop aanvraagformulier voor een jachtakte, voegt hierbij het kopie van de buitenlandse jachtakte en de 2 pasfoto’s en doet de aanvraag bij de afdeling bijzondere wetten waar ook hij zijn jachtakte heeft aangevraagd.
 4. De gastjager is verzekerd op het verzekeringsbewijs van zijn gastheer of eigen verzekering die de jacht in Nederland/Europa dekt.
Print Friendly, PDF & Email

Reacties gesloten.