Formulieren Jachthuur Wn

Contracten jachthuur en Toestemmingen voor beheer en schadebestrijding

Om jacht te pachten en om de toestemming van de grondgebruiker vast te leggen heeft de Wildbeheereenheid standaardcontracten en toestemmingen gemaakt.

Jachthuurovereenkomst art 3.23 Wnb

Naast het jachtrecht kan er door de grondgebruikers op dit contract ook getekend worden als de machtiging van grondgebruiker om de toestemming grondgebruiker te mogen doorgeven, voor beheer en schadebestrijding. Deze overeenkomst is pas volledig (jacht, beheer en schadebestrijding) en rechtsgeldig indien deze volledig is ingevuld.

Let u hierbij op:

  • de handtekeningen,
  • duiding van de tegenprestatie,
  • een specifieke begin- en einddatum (looptijd minimaal 6 jaar),
  • datum van ondertekening tot maximaal 2 jaar voor aanvang van de looptijd en
  • duidelijke omschrijving van het gehuurde (in hectares en kadastrale nummers of in hectares of een duidelijke kaart op schaal.
JACHTHUUROVEREENKOMST Wbe 2019 JACHTHUUROVEREENKOMST Wbe 2019

Wederverhuur jachthuurovereenkomst

Met dit formulier kan een jachthouder zijn gehuurd jachtrecht wederverhuren (artikel 3.23 Wnb). Voorwaarde hiervoor is dat de mogelijkheid van wederverhuur (onderverhuur) en doorschrijving van de toestemming voor beheer en schadebestrijding is beschreven op de onderliggende jachthuurovereenkomst. Aan wederverhuur is geen minimum periode gebonden. De maximale duur van de wederverhuurovereenkomst kan echter nooit langer zijn dan de duur van de onderliggende jachthuurovereenkomst.

Wederverhuur-jachtgronden Wederverhuur-jachtgronden

Jachthuurovereenkomst Wbe

De Wbe kan met deze  jachthuurovereenkomst het jachtrecht huren  op basis van artikel 3.23 lid 1 van de Wet natuurbescherming (Wnb).  Naast het jachtrecht kan er indien degene die gerechtigd is om het jachtrecht te verhuren, ook de grondgebruiker is,  de toestemming grondgebruiker op basis van art 3.15. lid 7 Wnb voor schadebestrijding en beheer tekenen. Dit is in de Jachthuurovereenkomst opgenomen waardoor de jachthouder gemachtigd wordt, om deze namens de grondgebruiker te mogen verstrekken aan derden. Dit betekent indien jachthouder deze doorgeeft aan derden, voor de uitvoering schadebestrijding of beheer er geen kopie van de JHO bij hoeft gevoegd te worden.

Jachthuurovereenkomst Wbe Jachthuurovereenkomst Wbe

Wederverhuur overeenkomst door Wbe (artikel 3.23 Wnb) 

Met dit formulier kan een Wbe jachthouder zijnde een gehuurd jachtrecht wederverhuren (artikel 3.23 Wnb) Voorwaarde hiervoor is dat de mogelijkheid van wederverhuur (onderverhuur) en doorschrijving van de toestemming voor beheer en schadebestrijding is beschreven op de onderliggende jachthuurovereenkomst. Aan wederverhuur is geen minimum periode gebonden. De maximale duur van de wederverhuurovereenkomst kan echter nooit langer zijn dan de duur van de onderliggende jachthuurovereenkomst.

Wederverhuur-WBE-jachtgronden   Wederverhuur-WBE-jachtgronden

Toestemming grondgebruiker voor beheer en schadebestrijding (Art 3.15 lid 7 Wnb)

Met deze toestemming grondgebruiker waarbij U tevens machtiging van grondgebruiker om de toestemming grondgebruiker te mogen doorgeven aan derden namens de grondgebruiker, u hoeft dan geen kopie van uw toestemming bij te voegen. Deze toestemming is ook zeer geschikt voor wildbeheereenheden of grotere jachtcombinaties en jagersverenigingen. Zie ook de meervoudige toestemmingen waar U meerdere grondgebruikers kunt laten tekenen, wat het aantal benodigde formulier beperkt. De aparte toestemming grondgebruiker, dient u dus te gebruiken indien de grondgebruiker niet degene is die ook het jachtrecht verhuurd, want op de JHO van de NOJG staat ook de toestemming grondgebruiker en de machtiging om deze namens de grondgebruiker te mogen doorgeven aan derden. Denk eraan deze toestemming volledig in te vullen.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.