Formulieren t.b.v. aanvraag/verlenging jachtakte

Beschrijving Formulier

Opmaak Word

logo Word

Opmaak PDF 

Logo Pdf

Aanvraagformulier jachtakte

Met dit formulier kunt u uw jachtakte aanvragen bij de afdeling bijzondere wetten van uw politieregio. Het aanvragen en verstrekken van een jachtakte is de taak van de afdeling bijzondere wetten van politie in de regio waar u woonachtig bent. Voor informatie onder welke regio u valt belt u met het algemene politienummer 0900 – 8844.

Wanneer een jager voor het eerst een jachtakte gaat aanvragen moet er voldaan worden aan een aantal voorwaarden;

  • leeftijd van 18 jaar of ouder
  • Diploma jagen met het geweer
  • gelegenheid tot jagen
  • WA-jachtverzekering minimaal € 1.000.000,-
  • Een optie op tenminste 1 wapen
  • Een wapenkluis om de wapen(s) deugdelijk in te kunnen opbergen
Aanvraagformulier voor een jachtakte Digitaal invulbaar Aanvraagformulier voor een jachtakte
WM 32 inlichtingenformulier wordt gebruikt bij de eerste aanvraag van een jachtakte maar ook bij het verlengen ervan.

Met ingang van 15 juni 2018 zijn jagers verplicht om het WM 32 inlichtingen formulier in te vullen wanneer zij hun jachtakte aanvragen of verlengen. Het gaat om een eigen verklaring van de aanvrager waarmee de politie een indruk krijgt van het risico van iedere individuele aanvraag. Tevens geeft de jager namen van twee referenten op: één referent uit huiselijke kring (denk aan een familielid 1ste graad, vriend, huisgenoot, buurman of collega) en de ander uit de jachtwereld (denk aan een (bestuurs) lid van de WBE, een andere jachtaktehouder of een jachtcombinant).

wm32-inlichtingenformulier wm32-inlichtingenformulier

Verklaring lidmaatschap Wildbeheereenheid  voor de jachthouder (art 3.14 lid 1)

Dit geldt vooral voor de wildbeheereenheden van samenwerkende jachthouder die alleen een apart jachtveld hebben binnen de Wbe, dit geldt niet voor de Wbe’s waarbij de jachthouders de door hen gehuurde jachtgronden dienen weder te verhuren aan de Wbe als jachthouder deze verstrekt namelijk aan zijn jachthouder een toestemming art 3.20 lid 4 om buiten gezelschap jachthouder te mogen jagen. dit wordt door de politie gevraagd bij de aanvraag/verlenging van een jachtakte.

Verklaring lidmaatschap Wbe samenwerkende jachthouders  Verklaring lidmaatschap Wbe samenwerkende jachthouders

Jachtveldverklaring Wbe t.b.v. zelfstandige jachthouders van een Wildbeheereenheid van samenwerkend jachthouders

Dit is een verklaring die de Wildbeheereenheid afgeeft dat zij het jachtveld hebben gecontroleerd en in orde bevonden dat voldoet aan de 40 ha regeling zoals vermeld in de Regeling natuurbescherming, dit kan gebruikt worden voor de aanvraag van de jachtakte van de jachthouder en de combinanten op basis van een door hem verstrekte toestemming buiten (3.20 lid 4) of in gezelschap (3.20 lid 1) jachthouder voor zijn jachtveld.

Jachtveldverklaring Jachtveldverklaring

Toestemming van de Jachthouder en of Wbe(jachthouder) om het genot van de jacht buiten gezelschap van de jachthouder uit te oefenen, artikel 3.20 lid 4.

Met een artikel 3.20 lid 4 verklaring die ook wel buiten gezelschapsverklaring wordt genoemd, mag de houder buitengezelschap van de jachthouder  en of Wbe in het bewuste veld jagen. Een Jachthouder en of Wbe kan een dergelijke verklaring afgeven wanneer zij de jachthouder is en het veld tenminste 40 ha per buiten gezelschap verklaringshouder(s) groot is en het afgeven van een dergelijke verklaring niet is uitgesloten in de jachthuurovereenkomst. Een buiten gezelschap jachthouder verklaring dient te worden afgestempeld en ondertekend door de korpschef van de politie en wordt gevraagd bij de aanvraag/verlenging van een jachtakte

Toestemming jachthouder en Wbe(jachthouder) om in gezelschap van de jachthouder te mogen jagen, art 3.20 lid 1

Met deze verklaring die ook wel gastverklaring wordt genoemd toont iemand aan in de gelegenheid te zijn om te kunnen jagen bij de aanvraag van zijn/haar jachtakte. Het kunnen aantonen dat er gelegenheid is om te kunnen jagen is een voorwaarde voor het aanvragen van een jachtakte. Een jachtaktehouder (jachthouder) met een bejaagbaar jachtveld van tenminste 40 ha mag een dergelijke verklaring afgeven tenzij het meenemen van gasten is uitgesloten in de jachthuurovereenkomst. Ook een Wbe(jachthouder) kan deze toestemming afgeven, dat de gasten kunnen worden uitgenodigd om mee te mogen jagen met een toestemminghouder buiten gezelschap van de Wbe en voor de dekking van hun kogelgeweren ook kunnen worden uitgenodigd voor het beheer of schadebestrijding van grofwild zoals ree en wild zwijn.

 

 

Toestemming jachthouder voor de jachtopzichter artikel 3.20 

om buiten gezelschap van de jachthouder te mogen jagen conform artikel 3.20 lid 4. Een jachtopzichter is degene die zorg draagt voor de bescherming van de jachtbelangen van een jachthouder en tevens als buitengewoon opsporingsambtenaar belast is met de opsporing van de bij of krachtens deze wet strafbaar gestelde feiten en van de overige in de akte of aanwijzing als bedoeld in artikel 142, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering aangeduide strafbare feiten (bron: artikel 1 Flora- en faunawet)

Toestemming jachtopzichter   Toestemming jachtopzichter 
Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.