De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
WILDBEHEEREENHEID SUSTEREN/GRAETHEIDE

Jachtakte Duitsland

AANVRAAGPROCEDURE VOOR EEN DUITSE JACHTAKTE

Om in Duitsland te kunnen jagen moeten Nederlandse jagers een Duitse jachtakte hebben.

Jagdschein-200x200

Er zijn 3 mogelijkheden voor de Nederlandse Jager om een Duitse  jachtakte in Duitsland te verkrijgen;

 1. Als u maar een of een paar keer wordt uitgenodigd voor de jacht als gast, dan kan worden volstaan met een “Ausländertagesjagdschein” (geldigheid voor 14 dagen);
 2. Als u vaker in naar Duitsland jaagt, kunt u beter een “Ausländerjahresjagdschein” (geldigheid voor 1 jaar) aanvragen.
 3. Ben u zelf jachthouder in Duitsland of combinant in een Duitse jacht dan is het mogelijk of zelfs verplicht (jachthouder) om een jachtakte voor drie achtereenvolgende jaren te hebben of te verkrijgen (Ausländerderjahresjagschein). De Pachter moet ‘pachtfähig’ zijn, dit wil zeggen dat hij/zij tenminste over drie Jahresjagdscheine beschikt moet hebben alvorens te kunnen pachten.

Als Nederlandse jachtpachter  van een jachtrevier moet je op tenminste 1 April van elk jaar over een geldig Duitse Jagdschein moet beschikken . Voldoe je hieraan niet, dan is het Jagdpachtvertrag van rechtswege ontbonden. zie hiervoor de navolgende link;
http://www.wildundhund.de/r30/vc_content/bilder/firma438/jagdschein_verlaengern_jaeger_vor_gericht_wild_und-hund.pdf

DUITSE JACHTAKTE-JAGDSCHEIN

Als u als gast wordt uitgenodigd voor de jacht in Duitsland, zorgt meestal de gastheer voor het aanvragen van de benodigde jachtakte. Hij dient voor zijn gast een z.g. “Ausländertagesjagdschein”  aan te vragen bij de voor zijn jachtgebied verantwoordelijke overheid. Deze tagesjagdschein is 14 dagen geldig.

PS; (doet hij dat zelf niet, dan moet u in het Kreisgebied, waar het jachtgebied is gelegen, een aanvraagformulier (zie een voorbeeld van de kreis Heinsberg; Jagdscheinantrag ) opvragen, dit kan nu ook vaak via de  internetwebsite van het betreffende Kreisambt, het indienen moet u zelf bij het betreffende Kreisambt doen. Het dient mede ondertekend te worden door de gastheer en u dient ook direct te betalen bij ontvangst van de Duitse jachtakte)

Documenten en voorschriften voor buitenlanders die in het buitenland wonen en een jachtvergunning aanvragen in Duitsland:
 • Aanvraagformulier jachtvergunning (Jagdschein-Antrag) (download via betreffende Kreis waar u gaat jagen en uw aanvraag moet indienen)
 • Identiteitsbewijs middels paspoort of ID-kaart (kopie voldoende)
 • Bewijs van een jachtexamen dat is behaald in Nederland (verplicht bij eerste afgifte) examencertificaat,
 • Eventueel bewijs van een gekwalificeerd persoon (Kundige person) en 
 • Een geldige jachtvergunning (omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit) afgegeven in Nederland.
 • Duitse dag- of jaarlijkse jachtvergunningen (boekje), die al zijn afgegeven
 • Bewijs van een voldoende jachtaansprakelijkheidsverzekering. (minimaal € 500.000 voor personenschade en € 50.000,- zaak schade).
 • Schriftelijke uitnodiging voor de jacht (hierin moet duidelijk worden vermeld dat de jacht in het district waar de jacht zal plaatsvinden; anders moet de aanvraag worden afgewezen wegens gebrek aan verantwoordelijkheid.
 • Bij eerste afgifte bovendien: examencertificaat, eventueel bewijs van een gekwalificeerd persoon, (Kundige person) 
 • Pasfoto.
 • Hoewel elk jaar meerdere “Tagesscheine” zijn te verkrijgen, wordt er per keer slechts één akte verstrekt, dit is een groen boekje, waarvan verschillende jaren van gebruik van gemaakt kan worden. Voor elk bezoek dient het “Tagesschein” opnieuw te worden aangevraagd en wordt de periode van gebruik ingevuld op de nog openstaan invulvakken.
 • Gegevens uit het strafregister van het land van herkomst (niet ouder dan 6 maanden) dit is per 15 februari 2024 nieuw in NorthRhein-Westfalen (NRW). In Nederland is dat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 • U kunt Aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvraag indienen bij uw gemeente.
  • U vult dan alleen het voorblad de punten 1.1 en 1.2 geheel in en ondertekent dit op deze pagina, ga verder met 
  • punt 2.1 Gegevens organisatie, hier vult de naam van het Kreisambt en alle adres gegevens in, geef hierbij wel duidelijk aan dat de VOG niet naar hen verstuurd moet worden, maar rechtstreeks aan u, daar u die moet inleveren met alle benodigde aanvraag documenten. Daar het Kreisambt uw aanvraag nog niet heeft ontvangen.
  • punt 2.2 Doel aanvraag in overige – omschrijving vult u in “Aanvraag Duitse jachtvergunning”;
  • punt 2.3 vult u “nee” in;
  • punt 2.4 vult u “nee” in;
  • punt 2.4b onder Goederen de punten 36 en 37 aanvinken.
Dan heeft alles in gevuld wat nodig is. Het kan zijn dat zij verlangen dat dit in het Duits vertaald moet worden, geef dan aan dat dit in andere plaatsen wel geaccepteerd wordt omdat dit ook in het Engels is opgesteld.
 • Bij het aanvragen van een eenjarige of driejarige akte het orgineel diploma van het Nederlandse jachtexamen, afgelegd na 1 januari 1978
  • noot*;( een jager die geen examen heeft gedaan en dus voor 1978 al in het bezit was van een jachtakte en dus in de zgn overgangsregeling viel, komt hiervoor niet in aanmerking en kan dus ook geen jacht zelf pachten in Duitsland, dit kan echter per  Bundesland anders geregeld zijn, of zij moeten alsnog het Nederlandse of Duitse jachtexamen afleggen.)

Hoewel elk jaar meerdere “tagesscheinen” zijn te verkrijgen, wordt er per keer slechts één akte verstrekt, dit is een groen boekje, waarvan verschillende jaren van gebruik van gemaakt kan worden. Voor elk bezoek dient deze “tagesschein” opnieuw te worden aangevraagd en wordt de periode van gebruik ingevuld op de nog openstaan invulvakken.

In Nederland is het wapenbezit en ook het gebruik van een wapen voor de jacht in één document geregeld. De meeste landen kennen voor bezit en gebruik twee afzonderlijke documenten. Een Duitse Jagdschein is dus alleen om te jagen, er staan dan ook geen wapens op vermeld. Duitse jagers hebben voor het wapenbezit, een Waffenbesitzkarte. Nederlandse jagers moeten dus daarom ook altijd met de jagdschein, de Nederlandse akte kunnen tonen, waarop te gebruiken wapen(s) is/zijn vermeld.

De Jagdschein geeft dus geen toestemming om wapens te bezitten, of te kopen. Nederlanders kunnen alleen, wanneer zij in Duitsland een officieel woonadres hebben, een Waffenbesitzkarte aanvragen.

WAPEN LENEN VAN DUITSE JAGER

In Nederland is het lenen van andermans wapen op jacht niet toegestaan of er moet een aantekening hiervan gemaakt zijn op de beide jachtakten van zowel de bruiklener en de bruikleenverstrekker. Het is een Nederlandse jager, die in het bezit is van een Ausländerjagdschein, dan staat deze Jagdschein volgens paragraaf 13 lid 4 van de wapenwet gelijk aan een Waffenbesitzkarte. De Nederlandse jager mag dus (met Ausländerjagdschein), het wapen van een Duitse jager lenen. De Nederlander moet dan echter wel een door de bruikleenverstrekker opgestelde schriftelijke en gedateerde bruikleenverklaring bij zich hebben, waaruit de periode van deze bruikleen blijkt, dit is ook nodig voor zijn WA verzekering.

EUROPESE VUURWAPENPAS NOODZAKELIJK?

vuurwapenpaspoort

Duitsland behoort, net als Nederland tot de Europese Unie. Dit betekent dat wanneer jagers met hun wapen naar dit land reizen, zij in het bezit dienen te zijn van een Europees Vuurwapenpaspoort (EVP). Dit EVP dient aangevraagd te worden bij de politie die ook de jachtakte verstrekt en dient daar ook jaarlijks te worden verlengd. Het EVP toont aan dat u het wapen legaal bezit en geldt tevens als vervoersbewijs voor de landen van de EU.

BRON: 

Deutscher Jagdschutz-Verband (D.J.V.), Johannes-Henry Strasse,26, D-5300 Bonn 1.
Tel.: (+) 49 228 949 0613
Fax.: (+)49 228 949 0641
e-mail: DJV@Jagdschutzverband.de
websites: http://www.jagd-online.de/
http://www.newsroom.de/
http://www.jagdnetz.de/

Brief NRW: Zuverlässigkeitsüberprüfung bei Ausländer Jahresjagdschein van 15. Februari 2024 omtrent VOG

Per Bundesland zijn er verschillen in de jachtwetgeving. Dit heeft o.a. gevolgen voor de bejaagbare soorten en de openingstijden van de jacht maar ook het verkrijgen van een Jahresschein of dreijahresschein.

KOSTEN JADSCHEINEN DUITSLAND (NRW);

 • Einjahresjagdschein = € 65,00
 • Zweijahresjagdschein = € 110,00
 • Dreijahresjagdschein = € 155,00
 • Jahresjagdschein für Jugendliche = € 35,00
 • Zweijahresjagdschein für Jugendliche = 60,00
 • Tagesjagdschein = € 22,50
 • Einjahresfalknerjagdschein = € 35,00
 • Zweijahresfalknerjagdschein = € 60,00
 • Dreijahresfalknerjagdschein =€ 80,00
 • Tagesfalknerjagdschein = € 22,50
 • Jahrejagdscheindoppel =€ 15,00

Schiettest voor grofwilddrijfjachten in een Staatsforst

Behalve in de deelstaten Beieren, Brandenburg, Nedersaksen, Saksen en Saksen-Anhalt is een schiettest vereist in een Staatsforst. In Noordrijn-Westfalen is een schietproef vereist met puntenvereisten. Deze schietproef kan gedaan worden in een Duitse schiesskino of bij een Nederlandse schietbaan.

In alle gevallen geldt dat de grondeigenaar aanvullende eisen kan stellen. Wij adviseren u ter plaatse (gastheer) goed te informeren welke eisen er lokaal gelden.

Informatie: Deutscher Jagdverband (D.J.V.), Friedrichstrasse 185/186 10117 Berlin Tel.:  (+) 49 30 209 1394 0 Fax.:  (+) 49 30 209 1394 30 e-mail:  djv@jagdverband.de website: www.jagdverband.de

Schietbioscopen (Schiesskinos) in Duitsland

Via onderstaande link kunt u zoeken naar bijna alle schietbioscopen in Duitsland. De schietbioscopen die het dichtst gelegen zijn bij Nederland vindt u via PLZ5. Dit staat voor Postleitzahl (postcode) beginnend met een 5. Let op: wanneer u met uw eigen wapens een schietbaan of schietbioscoop in het buitenland bezoekt, dient u in het bezit te zijn van een Europese vuurwapenpas (EVP), waarin deze wapens zijn vermeld. Het EVP is het vervoersbewijs voor de wapens. Daarnaast dient u aan te tonen waarom u met deze wapens reist. Dit kan door een uitnodiging van de schietbaan/bioscoop, of een uitdraai van de openingstijden van de schietbaan/bioscoop te tonen. Ook dient u uw Nederlandse jachtakte bij u te hebben. Voor een bezoek aan een schietbioscoop in Duitsland hoeft u niet te beschikken over een Duitse jachtakte.

Zoek naar een Duitse schietbioscoop bij u in de buurt

Print Friendly, PDF & Email