Meenemen wild uit het buitenland

Jacht DuitslandWild buitenland

Mag een houder van gehouden wild het wild zelf slachten voor eigen gebruik? 

Het slachten van wild voor eigen gebruik is toegestaan. Er hoeft dan niet te worden voldaan aan de Europese Verordeningen (EG) Nrs. 852/2004853/2004 en 854/2004.

Alleen voor het doden gelden de wettelijke eisen die opgenomen zijn in de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren en in het Besluit doden van dieren. Het komt erop neer dat het dier gedood moet worden volgens een methode waarbij het dier géén vermijdbaar lijden ervaart. Ook moet de doder kennis en vaardigheden bezitten om het dier doeltreffend te doden. Daarbij hoort ook het vastpakken en fixeren van het dier voordat het wordt gedood.

Mag een jager wild voor eigen consumptie meenemen naar huis? 

Een jager mag voor eigen gebruik 1 stuk grof vrij wild of enkele stukken klein vrij wild vanuit het jachtveld mee naar huis nemen voor eigen gebruik. Als de jager het wild naar de poelier brengt om het wild voor hem te laten slachten, dan moet de NVWA het bedrijf hebben erkend als wildbewerkingsinrichting. Grof wild moet voorzien zijn van een wildmerk en een door een Gekwalificeerd Persoon opgestelde GP-verklaring.

Mag grofwild in de huid vanuit Duitsland worden meegenomen naar Nederland?

Voor het meenemen van grofwild vanuit Duitsland moet iedere stuk grofwild voorzien zijn van een wildmerk. Als u het wild laat slachten bij een poelier moet bovendien een volledig ingevuld zogeheten Wildursprungschein(Gekwalificeerd Persoon-onderzoek) aanwezig zijn. Deze verklaringen verschillen per deelstaat dus informeer ter plaatse over het te gebruiken Wildursprungschein. Voor wilde zwijnen geldt bovendien dat de uitslag van het trichinenonderzoek bijgeleverd moet worden. Dit onderzoek moet in Duitsland plaatsvinden.

Het meenemen van grof vrij wild uit het buitenland is alleen toegestaan uit gebieden waar geen veterinair rechtelijke beperkingen gelden zoals varkenspest, MKZ, vogelgriep, et cetera.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.