Jagers in Vlaanderen willen de patrijs er weer bovenop helpen

patrijs2In het verzoekschrift dat Vogelbescherming Vlaanderen met succes richtte tot de Raad van State om de rechtsgrond van de bijzondere jacht te vernietigen, werd ook de jacht op de patrijs onder vuur genomen. De natuurorganisatie begrijpt namelijk niet hoe bejaging te verzoenen is met de verplichting om voor deze akkervogelsoort een gunstige staat van instandhouding te verzekeren. De Raad van State volgde in zijn arrest van 23 april 2015 die redenering niet. Hubertus Vereniging Vlaanderen legt uit waarom de jacht op de patrijs niet de oorzaak is van de achteruitgang. PlattelandsTV besteedt er uitgebreid aandacht aan.

De jacht op de patrijs staat onder druk. Vogelbescherming Vlaanderen probeerde de rechtsgrond in het regeringsbesluit betreffende de jachtopeningstijden onderuit te halen. De natuurorganisatie haalde zijn gram met betrekking tot de bijzondere jacht maar kreeg van de Raad van State geen gelijk in verband met de patrijs. Volgens Vogelbescherming Vlaanderen zou er niet gejaagd mogen worden op een soort die het in Vlaanderen en de rest van Europa moeilijk heeft. De Raad van State vond niet dat de Vlaamse regering in de fout gaat door bejaging toe te staan op een kwetsbare soort. Er zou niet aangetoond zijn dat het toelaten van jacht de instandhouding van patrijs in gevaar brengt.

De belangenorganisatie van de jagers doet via PlattelandsTV erg zijn best om uit te leggen waarom de patrijs zonder jacht niet beter af zou zijn. Er zijn vele oorzaken waarom de patrijs het moeilijk heeft, onder meer de mechanisering en intensivering van de landbouw. Door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn er minder insecten beschikbaar voor de kuikens van patrijzen. Schaalvergroting deed perceelkanten verdwijnen. Ook de opkomst van maïs en groenteteelt ten nadele van graangewassen speelt mee. Patrijzen prefereren immers graanakkers. Zowel voedsel als nestgelegenheid werden dus schaarser. Predatoren maken het leven van de patrijs er nog een stuk lastiger op.

Het lijkt voor de hand te liggen dat je gelet op die slechte randvoorwaarden beter niet gaat jagen op een bedreigde akkervogel als de patrijs. Het tegendeel is waar als we Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) mogen geloven. “Jacht is een goede zaak voor de patrijs”, benadrukt Kathleen Vanhuyse van het HVV-kenniscentrum. “Aan jacht hangt een heel beheer vast. Jagers trekken er niet alleen op uit om wild te schieten. Ze komen ook op het veld voor habitatverbetering, om bij te voederen, om aan predatorcontrole te doen. Die mix van maatregelen heeft er net voor gezorgd dat de patrijs niet helemaal verdwenen is uit het Vlaamse landschap”, benadrukt Vanhuyse.

De jagers zoeken steun bij de overheid om de daling van de patrijzenpopulatie een halt toe te roepen. Onlangs startte Hubertus Vereniging met een patrijzenproject voor de instandhouding van de soort en het bejaagbaar houden ervan. De maatregelen die de jagers op het terrein willen toepassen, zouden nog meer soorten ten goede kunnen komen. Denk aan kievit en veldleeuwerik. “We willen dat er binnen de Wildbeheereenheden overlegd wordt over het beheer van de patrijs. Over de inspanningen op het terrein gaan we communiceren naar een breed publiek”, aldus Vanhuyse. De jagers willen landbouwers ook informeren over de zin of onzin van een aantal gesubsidieerde beheermaatregelen ter bescherming van de patrijs.

Meer weten? Bekijk de reportage op PlattelandsTV.

bron:

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.