Jagers tegen rol van schietknechten overheid

13 oktober 2014

Anno 2014 kunnen jagers met recht zeggen dat zij het grootste, landsdekkende vrijwilligersnetwerk zijn in het Nederlandse landschap, aldus directeur Laurens Hoedemaker van de Koninklijke Jagersvereniging. Hij vraagt zich af wat het voor de rol en het verantwoordelijkheidsgevoel van jagers betekent als zij alleen nog ‘op afroep’ mogen komen opdraven.

Laurens Hoedemaker is directeur Koninklijke Jagersvereniging.

In de nieuwe Wet natuurbescherming wordt jagen om te consumeren feitelijk afgeschaft. Onacceptabel, vindt Laurens Hoedemaker, directeur van de Koninklijke Jagersvereniging.

‘Mogen we water drinken omdat het goed voor ons is en er voldoende uit de kraan komt? Of mogen we straks alleen nog maar water drinken als er overlast is en de straten blank staan? Mogen we appels plukken omdat we ze lekker vinden en er voldoende aan de boom hangen? Of mogen we straks alleen nog maar appels plukken als de boom zo vol zit dat er takken dreigen af te breken? Mogen we wild oogsten als dat ruim voorhanden is? Of mogen we straks alleen nog maar jagen als de natuur overvol zit en er schade voor landbouw, verkeer en natuur dreigt?’

Met deze drie vragen opende ik mijn inspraak bij het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer waar het wetsvoorstel voor de nieuwe Natuurwet op de agenda stond. Een bizarre toekomstvisie, maar als het voorgestelde beleid wordt doorgevoerd, wordt dit wel de realiteit. Want waar jagers nu nog oogsten omdat het kan – als er voldoende wild is – mogen jagers straks alleen nog maar jagen als het moet – als er ‘bovenmatig veel’ wild zit. Dat is inconsequent en onacceptabel, vindt de Koninklijke Jagersvereniging.

Bezwaren

Inconsequent, omdat het wetsvoorstel volledig haaks staat op de Natuurvisie van staatssecretaris Dijksma en op het Europese natuurbeleid, waarin duurzame benutting van het landschap centraal staat. Wild is duurzaamheid in optima forma: wild is in alle vrijheid opgegroeid, zonder geïmporteerde voeders of antibioticumbehandelingen, zonder mestoverschotten en met minimale transportkilometers.

Lokaal geproduceerd, puur en eerlijk, in lijn met alle duurzaamheidsdoelstellingen. Doelstellingen waarmee zowel staatssecretaris als Kamerleden zich graag afficheren. Hiervan afstappen betekent het volledig negeren van een maatschappelijke trend. Restaurantvereniging Euro-Toques stuurde dan ook een brandbrief naar de Tweede Kamer. Zij ziet een toenemende vraag naar streek- en seizoengebonden producten en menig restaurant werkt graag samen met lokale jagers.

Om in kaart te brengen of er sprake is van ‘veel’ wild of ‘­bovenmatig veel’ wild, wordt een enorme bureaucratische molen opgetuigd. Het regelwoud in het natuurbeheer wordt almaar dichter. Ook dit voornemen staat haaks op de Haagse beloften om meer verantwoordelijkheid bij de lokale gemeenschap neer te leggen en het aantal regels te verminderen.

Anno 2014 kunnen jagers met recht zeggen dat zij het grootste, landsdekkende vrijwilligersnetwerk zijn in het Nederlandse landschap. Wat betekent het voor hun rol en verantwoordelijkheidsgevoel als zij alleen nog ‘op afroep’ mogen komen opdraven? Wil de overheid echt van deze 27.000 gemotiveerde vrijwilligers schietknechten van Rijk en provincie maken?

Voorstellen

Gooi het kind niet met het badwater weg, is ons pleidooi. Wij denken graag mee in een werkbaar en transparant beleid en stellen vier reparaties voor:

  • Neem ‘duurzame benutting van wild’ expliciet op als gerechtvaardigde grondslag voor jacht.
  • Breid de wildlijst uit met wildsoorten die in Nederland in voldoende mate voorkomen, zoals (grauwe) gans, ree, wild zwijn, damhert en edelhert.
  • Beperk de administratieve eisen voor de benuttingsjacht tot
    a) volledige transparantie over uitgevoerde afschot, en
    b) trendtellingen, waarmee duurzame instandhouding van de soorten geborgd blijft.
  • Stel aanvullende beheer- en schadebestrijdingsjacht in wanneer alleen benuttingsjacht niet voldoet om schade aan verkeer, landbouw, volksgezondheid en natuur te voorkomen.
Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.