Kamerbrief over voorhang ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming en de bijlagen

Staatssecretaris Van Dam (EZ) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Wet natuurbescherming (Besluit natuurbescherming) en de ontwerpregeling houdende regels ter uitvoering van de Wet natuurbescherming en het Besluit natuurbescherming (regeling natuurbescherming).

Download “Kamerbrief over voorhang ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming”

PDF document | 3 pagina’s | 63 kB

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-05-2016

Bijlagen

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.