Kans is klein dat wilde zwijnen rundertuberculose overbrengen

wilde zwijnen eten alles

De kans dat wilde zwijnen die in de omgeving van het Belgische Meeuwen in de natuur leven runder tbc overbrengen op andere dieren is heel erg klein. Theoretisch niet uitgesloten, maar dan moet het wilde zwijn vreten aan een besmet kadaver of door het opnemen van rauwe melk. Dat meldt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).

Op 30 juli is in Meeuwen een haard van rundertuberculose vastgesteld nadat er in het slachthuis verdachte letsels waren opgemerkt. Een controle van de 180 koeien op het melkveebedrijf bracht aan het licht dat 63 runderen zeker en 58 runderen mogelijk besmet zijn met runder tbc. Het bedrijf is op last van het Federale Voedselagentschap FAVV direct geruimd. De autoriteiten hebben 167 contactbedrijven geïdentificeerd. Zolang het niet bewezen is dat er geen besmetting is op deze bedrijven, blijven ze geblokkeerd.

De melk van de contactbedrijven mag wel opgehaald worden. De geblokkeerde bedrijven bevinden zich vooral in Belgisch Limburg, maar het gaat ook over een aantal bedrijven in Antwerpen en Luik en een aantal in de rest van het land. Het grote aantal contactbedrijven kan verklaard worden doordat de inspecteurs in België bij de tracering van de contactbedrijven tot 5 jaar terug gaan. Op dit moment zijn er geen contacten met Nederland of andere buurlanden geïdentificeerd.

Rond Meeuwen komen wilde zwijnen voor die zich verplaatsen tussen Nederland en België. Volgens de GD zijn deze dieren nauwelijks of geen risico voor de overdracht van rundertuberculose. Mycobacterium bovis, de bacterie die rundertuberculose veroorzaakt komt het meest voor bij rundvee, buffels en bizons, maar er zijn verschillende andere dieren die besmet kunnen worden.

Van wilde zwijnen is bekend dat ze vooral besmet kunnen worden door het vreten aan besmette kadavers of door het opnemen van besmette rauwe melk. De kans dat wilde zwijnen elkaar of andere diersoorten besmetten, wordt als uiterst gering ingeschat. Het Dutch Wildlife Health Centre doet pathologisch onderzoek op wilde dieren, waaronder het wilde zwijn. Voor zover bekend zijn er bij de onderzochte wilde zwijnen geen aanwijzingen gevonden die wijzen op besmetting met rundertuberculose.

bron: LLTB, 13/08/15

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.