Landelijke zomerganzen telling door jagers en natuurbeheerders

ganzen-polder

Op zaterdag 19 juli hebben de Jagers en natuurbeheerders in het hele land ganzen geteld. De jaarlijkse zomertelling wordt gehouden, omdat er steeds meer ganzen niet naar noordelijke streken vertrekken, maar bij ons overzomeren.

Om in kaart te brengen hoeveel ganzen er zijn in Nederland, is vandaag een grote telling gedaan in alle provincies. De afgelopen jaren werden ook zo’n telling gehouden door de jagers en SOVON en nu door de coördinatie van de Faunabeheereenheden, waarin de natuurorganisaties, landbouw en de jagers samenwerken.

Boeren, jagers en medewerkers van natuurorganisatie vertrokken vanmorgen gewapend met een verrekijker de natuur in om de ganzen te tellen. In het algemeen gaan de tellers te voet of met een auto.

Maar in bijvoorbeeld de Weerribben gaan er ook groepjes per boot op pad om de dieren goed in kaart te brengen. Er wordt daarbij genoteerd hoeveel ganzen er zijn maar ook waar die ganzen precies zitten.

De Fbe’s willen in kaart brengen hoeveel ganzen er zijn, zodat het beleid daar op aangepast kan worden. Ganzen veroorzaken in sommige gebieden veel overlast door bijvoorbeeld hele weides kapot te grazen.
Naar aanleiding van de telling wordt het beleid aangepast en kan het zijn dat in bepaalde gebieden maatregelen genomen worden om het aantal ganzen te verminderen. De resultaten van de telling worden later pas bekendgemaakt.


 

Het aantal ganzen in Gelderland de regio Rivierenland is dit jaar fors toegenomen. Dat blijkt uit een telling door 520 vrijwilligers van de Wild Beheer Eenheid (WBE) Neder Betuwe.

De populatie nam vergeleken met vorig jaar toe van 7.800 naar 12.000.

Oorzaak
Het werkgebied wordt begrensd door Waal, Amsterdam-Rijnkanaal, Neder-Rijn en de weg Kesteren-Ochten. De toename, aldus woordvoerder Jacco van Eck, is waarschijnlijk te wijten aan het feit, dat in Natura 2000-gebieden (uiterwaarden) langs de Neder-Rijn en de Waal geen afschot of nestreductie is toegestaan vòòr 1 april. Juist dit jaar is in die gebieden, vanwege het vroege voorjaar, een groot aantal ganzen uitgebroed.

Vraadschade
Het aantal grauwe ganzen is het hoogst (ruim 10.000). Op de tweede plaats komt de nijlgans met 1.100 stuks, gevolgd door de brandgans (350). Door de toename van de populatie ganzen is de schade aan landbouwgewassen eveneens toegenomen. Momenteel wordt er veel vraatschade gemeld in het rijpende graan.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.