Limburg pakt wildschade aan

Als eerste provincie in Nederland gaat Limburg met gebiedsgerichte maatregelen schade aan landbouwgewassen door dieren in het wild drastisch verminderen. De eerste maatregelen zijn al genomen en over twee jaar moet het plan van aanpak klaar zijn en de eerste resultaten zichtbaar zijn.

Het project is op 1 februari gestart en loopt tot 1 februari 2021. Doel is om het bedrag van 5 tot 7 ton aan schadevergoedingen dat jaarlijks aan boeren wordt uitgekeerd, omlaag te brengen.

Preventie

Het project richt zich in eerste instantie op een pakket maatregelen dat schade moet voorkomen. Voor provincie Limburg, die het project voor de helft subsidieert, weegt preventie zwaarder dan bestrijding van de veroorzakers van de schade. Zij wil een gebiedsgerichte, provinciedekkende en breedgedragen aanpak.

‘Schade helemaal voorkomen zal nooit lukken, maar we willen wel meer aan preventie doen’, licht projectleider Koen van Weelden van de LLTB toe.

Alle diersoorten

‘Het gaat om alle diersoorten die schade veroorzaken. Eerst willen we in beeld krijgen welke diersoorten in welke gebieden voor schade zorgen. De vijf soorten die nu de meeste schade veroorzaken, zijn dassen, wilde zwijnen, ganzen, mezen en bevers. Zeker de bever zal in de nabije toekomst voor veel meer overlast gaan zorgen dan nu het geval is.’

Per diersoort komen er specifieke maatregelen die de bever weghouden uit landbouwgebieden of verjagen. ‘De vraag is hoe je dat gaat doen. Daar gaat dit project over. We zoeken nu naar maatregelen die effectief zijn en voor de boeren werkbaar’, vertelt Van Weelden.

Natuurorganisaties

De LLTB is over de schade aan landbouwgewassen ook in overleg met terreinbeheerders en natuurorganisaties. De dieren hebben namelijk hun broed- en rustplekken in de natuur, al ligt de hoofdverantwoordelijkheid voor preventie bij de boeren.

‘Er zijn veel klachten over schade door ganzen, wilde zwijnen en dassen. Boeren vragen vaak advies hoe ze ganzen kunnen verjagen. We kunnen hen daar meteen mee helpen’, zegt Van Weelden, die het eerste aanspreekpunt voor hen is. ‘We willen zo snel mogelijk het laaghangend fruit op preventiegebied als eerste plukken en de meest acute problemen oplossen.’

Bekijk meer over:

Print Friendly, PDF & Email
Bladwijzer maken Permalink.

Reacties zijn gesloten.