Limburg wil van probleembevers af, maar kan geen verblijfplaats vinden

beverdam

De provincie Limburg heeft een te grote populatie bevers. Ze eten gewassen op, knagen aan particuliere eigendommen, graven gangen in oevers en bouwen dammen in beken met overstromingen tot gevolg. De provincie wil graag een aantal bevers verplaatsen naar andere provincies, maar die wijzen dit vooralsnog af. In het Faunabeheerplan 2015-2020 van de provincie staat dat bevers mogen worden gedood als herplaatsing geen optie meer is.

De problemen zijn vooral ontstaan door de razendsnelle opmars van de bevers. De beschermde diersoort is er vanaf 1992 weer aanwezig. Exemplaren die in de Duitse Eiffel waren uitgezet koloniseerden toen delen van de provincie. In 2002 waren er 10, dit jaar is de populatie uitgegroeid tot ruim 600. Volgens de provincie hebben ze inmiddels ‘alle watergangen in Limburg bezet’.

Een aantal dieren veroorzaakt overlast. De provincie wil die overlast bestrijden om het draagvlak onder de bevolking voor de aanwezigheid van de bever niet te verliezen. Daarom wil de provincie overlastgevende bevers naar andere provincies verhuizen, maar die voelen daar niet voor. Zo spreekt Overijssel van ‘het verplaatsen van het probleem’. Friesland wil alleen bevers opnemen ‘als ze uit zichzelf de weg naar de provincie weten te vinden’.bever

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.