LLTB voorziet meer kans op wildschade door droogte

Door de droogte is in de natuur minder voedsel beschikbaar voor wilde dieren. De kans dat dieren hun heil zoeken bij landbouwgewassen is daardoor groter, zegt Pieter van Melick, bestuurslid van de LLTB en portefeuillehouder Fauna. Hij adviseert boeren om zodra zij schade aan een gewas constateren dit te melden bij het Faunafonds. “De geleden schade wordt meestal volledig uitgekeerd, minus het eigen risico van 250 euro of 5% van de schade.

Daarnaast is het belangrijk schade te melden, zodat er op zijn minst een accuraat beeld is van de wildschadesituatie in de provincie.” Nu boeren en tuinders door de droogte zo intensief met hun gewassen bezig zijn, verwacht Van Melick dat schade ook eerder wordt geconstateerd.

bron: LLTB, 14/08/18

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.