LTO Behandelbedrag wildschade moet van tafel

WildSchade-aan-grasland

LTO verzet zich tegen het besluit van de provincies om een behandelbedrag van 300 euro per verzoekschrift voor wildschade in te stellen. Enkele jaren geleden is het gelukt een soortgelijk plan van tafel te krijgen, maar de provincies lijken nu hardnekkig aan hun voornemen vast te houden.

Het Faunafonds, dat wildschade vergoedt aan boeren en tuinders, moet van de provincies per 1 oktober 2014 een behandelbedrag van 300 euro per verzoekschrift in rekening brengen. Dit ongeacht de vraag of er ook werkelijk een vergoeding wordt toegekend.

De provincies gaan uit van het principe dat grondgebruikers zelf verantwoordelijk zijn voor het voorkomen van schade aan hun gewassen door beschermde inheemse diersoorten. Ze stellen dat de aanvragers van een schadevergoeding vanaf 1 oktober 2014 voor zichzelf moeten afwegen of het indienen van een verzoekschrift wel in verhouding staat tot het betalen van het behandelbedrag.

LTO stoort zich aan het optreden van de provinciebesturen. “We proberen al weken met de gedeputeerden om de tafel te gaan, maar vinden geen gehoor”, zegt Peter de Koeijer, portefeuillehouder Flora en Fauna bij LTO. “Zo schiet het niet op.”

LTO wil ook spreken over passende vergoedingen voor boeren in de ganzenopvanggebieden. Zo hebben de provincies bepaald dat er vanaf volgend jaar een plafond van 2 miljoen euro komt voor uitkering van schade door zomerganzen. Blijkt de werkelijke schade groter, dan worden de vergoedingen in evenredigheid verlaagd.

bron: LTO Nederland, 23/05/14

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.