Meer bevoegdheden toegestaan bij de jacht op wild zwijn in Limburg.

Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg geven jagers opnieuw meer bevoegdheden voor het bejagen van wilde zwijnen in de nulstandgebieden.

Dit volgt op de inventarisatie door de Stichting Service Bureau Wildbeheereenheden Limburg (SSWL) bij alle Limburgse wildbeheereenheden in 2018 en 2019. In die periode zijn de wildbeheereenheden geïnterviewd over de uitvoering van het faunabeheer in Limburg. Daarbij lag de focus op het terugbrengen van de populatie wilde zwijnen in de nulstandgebieden. Tot de nieuwe bevoegdheden horen onder meer het gebruik van Brenneke-patronen en van een kleiner kaliber kogelgeweer.

Na de inventarisatieronde in het project ‘Continuïteit faunabeheer’ in 2018 en 2019 werd de informatie uit de 37 interviews met wildbeheereenheden samengevat in een advies met 12 verbeterpunten. Dit advies werd besproken met Gedeputeerde Staten. Een groot deel van deze adviezen werden na een toelichting omgezet in beleid. De Gedeputeerde Staten hebben de wensen van de wildbeheereenheden gehonoreerd en omgezet naar een aangepaste ontheffing.(juni 2019)

Met deze ontheffing krijgen jagers de bevoegdheid voor de volgende extra mogelijkheden:

  1. Gebruik Brenneke-patroon in gladloopgeweren kalibers 12 tot 24 voor het schieten van wilde zwijnen tot een maximale afstand van 40 meter
  2. Gebruik kleiner kaliber kogelgeweer van tenminste .22 of 5.58 millimeter met een trefenergie van minimaal 980 joule op een afstand van 100 meter voor het doden van wilde zwijnen tot een lichaamsgewicht van maximaal 35 kilo
  3. Het gebruik van lokvoer dient zich te beperken tot maximaal 0,5 kg. per afschotplek per dag met een maximum van 175 kg. per 100 ha. per jaar. Lokvoer mag enkel plantaardige producten bevatten.
  4. Aanvullend is het gebruik van commercieel verkrijgbare varkensbrok ook toegestaan. Bijvoeren ter bevordering van de stand van de populatie is op basis van artikel 3.32, lid 1, Wnb niet toegestaan.
  5. Naast lokvoer is alleen het gebruik van holzteer toegestaan als lokmiddel, echter niet binnen 1.000 m. van door Gedeputeerde Staten aangewezen leefgebieden voor Wilde zwijnen, of andere door Gedeputeerde Staten aan te wijzen gebieden.
  6. Van deze ontheffing mag jaarrond gebruik worden gemaakt gedurende het gehele etmaal, ook op zon- en feestdagen. Van deze ontheffing mag gebruik worden gemaakt gedurende de nachtelijke uren (tussen zonsondergang en zonsopkomst) van zon- en feestdagen.
  7. Bij het stationair gebruik van de ontheffing (vanaf een hoogzit, vanaf of vanuit een voertuig (mits niet rijdende) of vanaf een zitlocatie op de grond) mag tussen zonsondergang en zonsopkomst ondersteunend gebruik worden gemaakt van kunstlicht en nachtzichtapparatuur, al dan niet gemonteerd op het geweer.
  8. Aanvullend aan het gebruik van het geweer mag ook ondersteunend gebruik worden gemaakt van een geluiddemper. Hierbij geldt de voorwaarde dat de toestemming tot ontheffing gebruik slechts wordt verstrekt wanneer de betreffende gebruiker beschikt over een schriftelijke toestemming van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het onder zich hebben en gebruiken van een geluidsdemper.
  9. Op basis van deze ontheffing mogen zieke, gewonde en kreupele dieren, of dieren die een acuut gevaar voor de verkeersveiligheid vormen, het gehele etmaal, ook op zon- en feestdagen, worden opgespoord en gedood, al dan niet met het gebruik van kunstlicht of nachtzichtapparatuur.
  1. Tussen zonsondergang en zonsopkomst mag aanvullend ook ondersteunend gebruik worden gemaakt van niet-stationair kunstlicht (bv vanaf een rijdende auto). Hierbij geldt de voorwaarde dat op enig moment niet meer dan één (groep) jachtaktehouder(s) per 2.000 hectare werkgebied van een WBE in Noord- en Midden-Limburg, en per 1.500 ha in Zuid-Limburg.

Verder zijn er nog een aantal extra administratieve bepalingen opgenomen v.w.b het gebruik en doorschrijven van de ontheffing en de registratie en het niet in rekening mogen brengen van een vergoeding voor het gebruik hiervan.

 

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.