Meer groenstroken langs akkers en ruimte voor ondernemers

Brachen_im_Sommer030_f5dcecfc
Invulling Europees landbouwbeleid: steun voor jonge boeren en knelsectoren
Nieuwsbericht | 05-06-2014

In de komende periode van het Europees landbouwbeleid krijgen ondernemers keuzemogelijkheden om te vergroenen in ruil voor steun. Vanuit de Europese Unie moet een verplicht deel van het landbouwareaal worden ingezet voor het behoud van biodiversiteit. Vandaag stuurt staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken haar voorstellen voor de nationale invulling van het Europees landbouwbeleid naar de Kamer. Daarin maakt zij ook bekend dat minstens 6000 bedrijven met jonge boeren extra steun ontvangen en er komt steun voor knelsectoren.

Staatssecretaris Dijksma: “Wie komende jaren in de polder kijkt, ziet bloeiende groenstroken ontstaan. Met deze vergroening bieden wij onze boeren steun en vooral kansen om verder te verduurzamen, de voedselproductie op peil te houden en internationaal voorop te blijven lopen. Dat is van groot belang voor de toekomst van onze economie.”

Eerlijkere verdeling met overgangsmaatregelen

In de komende periode van 2014 tot en met 2020 worden de Europese landbouwpremies volgens een eerlijker systematiek verdeeld: van historische bepaalde premies naar gelijke premies per hectare. Nederland is hier pleitbezorger van. Wel kondigt staatssecretaris Dijksma overgangsmaatregelen aan voor enkele sectoren. Voor de vleeskalversector stelt de staatssecretaris bijvoorbeeld tien miljoen euro per jaar ter beschikking zodat zij hun duurzaamheidsdoelen kunnen halen. In overleg met provincies Groningen en Drenthe komt er daarnaast drie miljoen euro per jaar beschikbaar voor het innovatieprogramma voor de zetmeelaardappelsector.

Jonge boeren extra premie

Slechts 5% van de boeren is onder de 35 jaar. Bedrijfsopvolging door jonge ondernemers is essentieel voor de toekomst van de landbouw en voor behoud van ons landschap. Voor jonge boeren stelt de staatssecretaris een premie beschikbaar bovenop de vaste hectarepremie. Minstens 6000 bedrijven met jonge boeren profiteren hiervan.

Ondersteuning voor schaapskuddes

Naast deze maatregelen krijgen boeren ook een premie voor schaapskuddes en koeien die grazen op natuurterreinen. Met die steun kan ons landschap op natuurlijke wijze in stand gehouden worden.

Vergroening van akkerranden

Vanuit de Europese Unie moet een verplicht deel van het landbouwareaal worden ingezet voor het behoud van biodiversiteit. Boeren krijgen hiervoor steun in de vorm van premies. De staatssecretaris kiest bij de invulling voor zo min mogelijk productieverlies en tegelijkertijd zo groot mogelijke winst voor biodiversiteit. Boeren kunnen de vergroening op verschillende manieren invullen. In Nederland worden groene stroken en ecologische aandachtsgebieden ingezet met het oog voor bescherming van dieren. Naar verwachting kan het gebied oplopen tot ca. 30.000 hectare. Boeren kunnen bij ‘vergroening’ samen optrekken en kunnen ook eiwitgewassen telen zoals luzerne, rode klaver en lupine.

Documenten en publicaties

Kamerbrief Uitwerking directe betalingen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
Brief aan de Tweede Kamer van staatssecretaris Dijksma over de uitwerking directe betalingen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Kamerstuk | 05-06-2014

Print Friendly, PDF & Email
Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.