Dat blijkt uit gezamenlijke schriftelijke vragen die CDA, PVV, VVD, SVL, Forum voor Democratie en Lokaal-Limburg hebben ingediend. De zes partijen zijn samen goed voor 30 van de 47 zetels.
Toestemming
Volgens het nieuwe beleid mag vanaf 1 november op de 2.000 hectare provinciale grond alleen na specifieke toestemming van de provincie gejaagd worden op konijn, wilde eend, haas, houtduif en fazant.
Voorheen mochten de jagers zelf beslissen waar en wanneer gejaagd werd om de populatie te beheersen en schade aan gewassen tegen te gaan.
Verbazingwekkend
De zes partijen stellen met verbazing kennis te hebben genomen van het besluit van het provinciebestuur, onder de verantwoordelijkheid van gedeputeerde Geert Gabriëls (GroenLinks). Ze hebben vooral kritiek op het feit dat het ingrijpende besluit is genomen zonder overleg te voeren met de Jagersvereniging en de Wildbeheereenheden. Dat zijn namelijk de inhoudelijke specialisten. “Zo wordt niet alleen de jarenlange goede samenwerking met deze partijen miskend. Maar daarbij toont de provincie zich ook geen betrouwbare overheid”, stellen de zes partijen.
Zij willen weten waarom dat overleg niet heeft plaats gevonden.
Moeizamer proces
Verder denken CDA, PVV, VVD, SVL, Forum voor Democratie en Lokaal-Limburg dat het alleen jagen na provinciale toestemming tot een moeizamer proces zal leiden waardoor tijdig ingrijpen om schade van bijvoorbeeld gewassen te voorkomen, bemoeilijkt wordt.
Ook zijn zij bang voor een terugloop van het aantal vrijwilligers, met het oplopen van schade tot gevolg.
Besluit intrekken
De zes partijen willen daarom dat het provinciebestuur zijn besluit intrekt tot na het einde van het jachtseizoen 2021 en pas een nieuwe beslissing neemt na overleg met de Jagersvereniging en de Wildbeheereenheden.
Voor de behandeling van de begroting in het Limburgs Parlement op 5 november zien zij hun vragen graag beantwoord zodat die bij de vergadering kunnen worden betrokken.
Gedeputeerde Gabriëls liet eerder al weten dat met de nieuwe jachtregels niks wordt geblokkeerd. “Er is alleen sprake van een extra afwegingsmoment”, stelt de gedeputeerde.