Natuurmonumenten en St Faunabescherming tegen ontheffing bewegingsjacht wilde zwijnen in Limburg

Natuurmonumenten en de stichting Faunabescherming in Limburg zijn boos over de invoer van een beperkte bewegingsjacht in Limburg. Minister Carola Schouten van Landbouw gaat een ontheffing verlenen voor de zogeheten bewegingsjacht op wilde zwijnen. Dat heeft ze in haar brief aan de Tweede Kamer laten weten. Tegenstanders zien de bewegingsjacht als een vorm van de verboden drijfjacht.

Maatregelen
De provincie had in een brandbrief onlangs bij de minister aangedrongen op extra maatregelen om Afrikaanse varkenspest te voorkomen. Afrikaanse varkenspest is aangetroffen bij wilde zwijnen in de Belgische provincie Luxemburg. Het aantal besmette dode wilde zwijnen daar gaat al richting de tachtig.

Risico verkleinen
Bij de beperkte bewegingsjacht mogen maximaal zes drijvers met ten hoogste drie aangelijnde honden de wilde zwijnen richting maximaal zes strategisch opgestelde jagers drijven. Het gaat om een tijdelijke ontheffing voor de vier wilde zwijnenprovincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. De minister ziet het als een maatregel om het risico op de verspreiding van Afrikaanse varkenspest te verkleinen. Om die reden wil ze ook het gebruik van een geluidsdemper bij de zwijnenjacht toestaan. Bij varkenshouders en de provincies waar nu wilde zwijnen voorkomen bestaan grote zorgen dat wilde zwijnen de ziekte kunnen overbrengen op varkens in stallen van varkensbedrijven.

Faunabescherming zet vraagtekens bij het nut van de maatregel, voorziet onnodig dierenleed en voorziet met ongevallen met zwijnen.

Niet effectief
Ook Natuurmonumenten valt over de voorgenomen ontheffing door de minister. De organisatie noemt de maatregel buitenproportioneel en niet effectief. “De nu voorgestelde jachtmethoden zijn in grote natuurgebieden elders in Europa wellicht effectief, maar zullen in het versnipperde Nederlandse landschap een enorme verstoring van wild teweeg brengen. Dat vergroot ook het risico op aanrijdingen met wild en meer uitwaaieren van de nu goed beheersbare populaties naar nieuwe gebieden”, stelt boswachter André Donker van Natuurmonumenten.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.