Natuurvisie: samenleving versterkt de natuur

Ijzerenbos-panorama-IJsstraat.jpgNieuwsbericht | 11-04-2014

In de komende tien jaar is een omslag nodig: van natuur beschermen tegen, naar natuur versterken met de samenleving. Natuur gaat om veel meer dan afgebakende gebieden. Ook ‘groen’ in parken en tuinen is van grote waarde. Het geeft economisch kansen en is goed voor biodiversiteit. Mensen en organisaties beheren natuur vaker zelf en hiervoor komt geld beschikbaar, oplopend tot tien miljoen euro per jaar.

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de rijksnatuurvisie. Dijksma stelt daarin een koerswijziging voor: ‘Natuur hoort midden in de samenleving thuis en niet alleen in beschermde gebieden. Mensen kunnen zelf meer doen om hun omgeving ‘groen’ te houden. De natuur naast de deur draagt meer bij aan onze welvaart dan we vaak denken. Laten we dus de kansen benutten om natuur en economie hand in hand te versterken.’

Nederlander actiever in de natuur

30% van de Nederlanders wil actiever worden in de natuur. Vier op de tien Nederlanders doen al ‘groen’ werk, bijvoorbeeld via natuurorganisaties. Goede zorg voor natuur is volgens de visie welbegrepen eigenbelang in plaats van een plicht vanuit autoriteiten.

Schijnbare tegenstellingen tussen natuur, landbouw en wonen kunnen dan ook doorbroken worden. Landbouwers zetten nu al bloemrijke perceelranden in voor betere gewasteelt. In steden als Amsterdam en Rotterdam komen steeds meer ‘groene’ daken en langs snelwegen verrijzen ecologische geluidswallen. Vlakbij het centrum van Boxtel hebben bewoners het plan opgevat om zelf een natuurterrein van dertien voetbalvelden groot aan te kopen. Langs oevers van rivieren komt uit oogpunt van hoogwaterbescherming meer ruimte voor natuur zoals op de IJssel bij Welsum en Fortmond in Overijssel.

Natuur geen hindermacht

Natuurregels worden soms in de samenleving als hinderlijk ervaren bij projectontwikkeling. Het kabinet wil zich maximaal inspannen om natuur en economie van elkaar te laten profiteren. Het gaat er niet om de laatste vleermuis te redden op een bepaalde locatie, maar om te investeren in gezonde natuur voor mensen, planten en dieren.

Basis op orde, meer ruimte voor maatschappelijk initiatief

Volgens de visie moet de overheid de basis op orde houden, kaders stellen en maatschappelijke betrokkenheid stimuleren. Zo zorgt het kabinet voor wettelijke natuurbescherming en goede internationale afspraken en wordt er samen met provincies geïnvesteerd in het Natuurnetwerk Nederland. Verder wil het kabinet mensen, organisaties, en bedrijven meer kansen bieden. Volgend jaar komt hiervoor anderhalf miljoen euro beschikbaar en over vier jaar loopt dit op tot tien miljoen euro per jaar.

De komende dertig dagen wordt de samenleving gevraagd om te reageren op de natuurvisie. Daarna wordt een concrete uitvoeringsagenda opgesteld.

Documenten en publicaties

Print Friendly, PDF & Email
Bladwijzer maken Permalink.

Reacties zijn gesloten.