De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Nederland heeft de jagers juist nodig.

Nederland heeft de jagers juist nodig.

Bron: Trouw-Opinie Jagen

Te veel ganzen, te veel vossen, te veel wilde zwijnen: de Nederlandse natuur is niet in balans. Jagers kunnen die balans herstellen, vindt bioloog Koen Jansen.

Vroeger hoorde jagen bij het plattelandsleven, maar tegenwoordig ligt de jacht in Nederland onder vuur. Dat is onterecht. De gedachte dat de natuur zichzelf regelt, is de overhand gaan nemen in Nederland en dat beeld klopt niet. Nederland is een land met weinig natuur en daar waar wel grotere gebieden tot natuur worden bestempeld, is de balans op macroniveau doorgeslagen naar predatie of invasie. Voorbeelden te over: denk aan de Oostvaardersplassen.

De oorzaak is het ontbreken van ‘toppredatoren’ zoals wolven, beren, poema’s, lynxen. Mede daardoor rukken wilde zwijnen op in het zuiden en het oosten. Wolven zouden hier een rol kunnen spelen, maar die eten vooralsnog eerst makkelijker prooien op. Daarnaast zijn er te veel ganzen, die voor gewasschade zorgen en de vliegveiligheid in gevaar brengen. Verder brengen exoten als wasberen nu al schade aan in natuurlijke flora en fauna.

Door natuur- en dierenbeschermingsorganisaties wordt vaak gewezen op de toppredator vos, die de overweldigende ganzenpopulatie zou kunnen inperken. Maar net als wolven eten vossen weinig ganzen, maar liever makkelijker prooien zoals weidevogels. Vossen zijn tegenwoordig zo talrijk en moeilijk te bestrijden (of verboden te bestrijden) dat ze kwetsbare, bodem-broedende vogels ernstig bedreigen.

Jagers krijgen de schuld

Jagers die zeer betrokken zijn bij het beschermen van niet-bejaagbare weidevogels krijgen de schuld zodra bepaalde bejaagbare soorten achteruitgaan, en als het soorten betreft die nooit bejaagd worden, krijgt de landbouw de schuld. De oorzaak wordt zelden gezocht in een disbalans van soorten in cultuurgebieden. De landbouw heeft een inhaalslag te maken qua biodiversiteit, maar dat geldt ook voor overheden die gaan over grondwaterstand en ruilverkavelingen.

Jagers kunnen uitkomst bieden door de balans terug te brengen, maar ze krijgen nu de kans niet. De jachtrechten en ontheffingen worden elk jaar verder ingeperkt. Tegenstanders promoten emoties tot argument en dat is nooit verstandig, zeker niet bij zo’n gevoelig onderwerp. Als jagers meer ruimte krijgen, vinden veel mensen dat zielig voor dieren. Het is een verschil in zienswijze tussen het platteland en de stad. En uiteindelijk ook een verschil in keuzes. Nederland heeft daarom meer jacht nodig, het is beter voor de biodiversiteit en uiteindelijk ook voor het landschap.

Print Friendly, PDF & Email